Człowiek pokoju Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Człowiek pokoju
12 maja 2020

Człowiek pokoju

Wtorek, V Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

(J 14, 27-31a)


Pokój jest matką wszelkiego dobra, źródłem wszelkiej radości.

(św. Jan Chryzostom)

Pokój mój wam daję” – tak mówi dziś Jezus. Pokój ten rodzi się z Jego miłości, która jest silniejsza niż śmierć.

Pokój serca
Pamiętam pogrzeb kobiety, służącej innym w parafialnym kole Caritas. Wszyscy nazywaliśmy ją po prostu Wisia. Kilka dni temu rozmawiałem telefonicznie z jej córką Marią, która dziękowała mi za udział w tej uroczystości i powiedziała, że Jezus dał jej pokój w sercu.

Czym jest ten pokój, który On nam daje? Na czym ten pokój polega? Jak się on w nas objawia?

Po stuleciach
Na końcu muru otaczającego bazylikę Zwiastowanie w Nazarecie umieszczone są wizerunki Maryi, podarowane przez różne narody świata (także z Polski), a na tle błękitnego nieba stoją dwie wykute w kamieniu sylwetki przedstawicieli Kościołów Wschodu i Zachodu: Atenagorasa patriarchy Konstantynopola i papieża Pawła VI.

Kiedy świeci słońce w martwym kamieniu widać ich wielkie osobowości. Obaj, Atenagoras w szerokich szatach liturgicznych, pochylony w stronę trochę wyższego, wyprężonego, o surowych rysach twarzy papieża Pawła VI, trzymają gołębia. Pokój między Kościołami. Patriarcha i Papież spotkali się pierwszy raz po stuleciach w Jerozolimie i wymienili pocałunek pokoju. Jeśli monument tu został postawiony, to znak, jak ważnym wydarzeniem było to spotkanie.

Wojna z samym sobą
Wcześniej nie była mi znana osoba Atenagorasa, ale kiedy czytałem książkę Andrei Riccardiego „Bóg się nie boi” zauważyłem, że autor często cytuje ówczesnego patriarchę Konstantynopola. Te przytoczone myśli ukazują nam człowieka pokoju. Atenagoras był nosicielem pokoju. Jak otrzymywał ten pokój od Pana? W jednej z myśli daje na to odpowiedź: „Ależ wojnę wytaczam samemu sobie, aby się rozbroić. By skutecznie walczyć przeciwko wojnie, przeciwko złu, trzeba wydać wojnę temu, co w środku, pokonać zło w samym sobie. Chodzi o wojnę najtrudniejszą, jaką jest wojna z samym sobą. A ileż nacjonalizmu w takiej wojnie! Trzeba umieć się rozbroić. Ja prowadziłem taką wojnę. Przez całe życie.
Świat walczy o pokój i osiąga go często przez pokonanie słabszego przez silnego, czasem jako owoc kompromisu. Ktoś powiedział, że pokój, jaki daje świat, to przerwa między toczącymi się wojnami.

Patriarcha Konstantynopola świetnie sformułował myśl o pokoju, jaki daje Pan, że nie jest to dar przyjmowany biernie, ale jest także owocem walki, jaką toczymy z samym sobą – walki o wiele trudniejszej niż wojny tego świata.

Jezus daje nam taki pokój, który zabiera z serca trwogę – nawet po śmierci najbliższej osoby. Ten pokój pozwala żyć w głębokiej radości, usuwa lęk przed drugimi. Więcej – objawia miłość Ojca i prowadzi nas ku innym. Bo – jak pisał cytowany wcześniej patriarcha Atenagoras – „wszyscy potrzebują miłości. Jeżeli są źli, to może dlatego, że nie spotkali prawdziwej miłości, która nie szasta słowami, ale promieniuje światłem i życiem”.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-