Czego pragniesz? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czego pragniesz?
20 marca 2019

Czego pragniesz?

Środa, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?»
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

(Mt 20, 17-28)


„Boże pragnienie narodzenia się w nas jest nieskończenie silniejsze od naszego pragnienia, by On się w nas narodził. Nasza skończoność i zaangażowanie w skończoność świata pozwala nam sprzeciwiać się Bożemu pragnieniu. Opieramy się Mu, a to jest początkiem każdego cierpienia. Chodzi po prostu o to, by wyrzec się oporu. Nie chodzi o to, by coś robić, ale raczej o znoszenie BOGA NIEŁATWEGO. Taka droga wiedzie do radości.”

(Mistrz Eckhart)

Pragnienie serca mówi, kim naprawdę jestem? Co jest dla mnie najważniejsze? Rozumiem dobrze matkę synów Zebedeusza, rozumiem uczniów, którzy nic nie rozumieją. Mają „swoje” pragnienia, by coś ugrać dla siebie przy Jezusie, załatwić posadę, być w centrum zainteresowania, coś znaczyć, przecież to takie ludzkie… Od dziecka noszę w sobie tyle różnych pragnień.

Pamiętacie z dzieciństwa baśń Andersena, pt. Nowe szaty cesarza. Kiedy do pewnego miasta przybyło dwóch oszustów, którzy podali się za tkaczy i powiedzieli, że potrafią tkać najpiękniejsze szaty, jakie sobie tylko można wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały być piękne, lecz także szaty uszyte z tej tkaniny miały mieć cudowną własność: były niewidzialne dla wszystkich, którzy nie nadawali się do swego urzędu albo też byli zupełnie głupi. I tak cesarz paradował goły, bo ludzie bali się zwrócić uwagę na oczywisty fakt, że pełen pychy władca został oszukany i nie ma na sobie ubrania. Nikt nie chciał po sobie pokazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby się, że nie nadaje się do swego urzędu albo że jest głupi. Żadne szaty cesarza nie cieszyły się takim powodzeniem, jak te właśnie. Patrzcie, przecież on jest nagi! – zawołało jakieś małe dziecko, a później cały tłum.

Tak naprawdę są dwie nagości. Pierwszą nagość proponuje mi świat, ze swoimi iluzjami wielkości i władzy. Druga nagość kończy się na Krzyżu – zwycięstwem i otrzymaniem szat zbawienia. Co wybiorę? Jezus mówi, że trzeba się powtórnie Narodzić! Co to znaczy? Przejść paschalną drogę naszego Mistrza – przez krzyż do zmartwychwstania. Pragnienie kochania Jezusa, rodzi się w moim sercu dzięki JEGO łasce. Tylko ten, który usłyszał słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu: PRAGNĘ – może odpowiedzieć, tak jak to zrobiła Mała Tereska: „Serce moje przepełnione niezmiernymi pragnieniami…

Teraz nie pragnę już niczego, jak tylko kochać GO do szaleństwa…

Jedynym moim pragnieniem jest spełniać zawsze wolę Jezusa…

Chciałam KOCHAĆ, KOCHAĆ JEZUSA Z PASJĄ i okazywać MU to na tysiące sposobów, dopóki mogę. Pociąga mnie tylko miłość”.

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "