Czas… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czas…
27 lipca 2021

Czas…

Wtorek, XVII Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha!»

(Mt 13, 36-43)


Najcenniejszym darem od Boga w życiu doczesnym jest czas. Tylko ten skarb można ofiarować drugiemu człowiekowi poprzez miłość. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu daje kolejny dzień po to, aby pojednać się z Nim i drugim człowiekiem.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina o końcu świata. W życiu każdego człowieka będzie nim dzień śmierci. Każda godzina może być ostatnią, stąd potrzeba czujności ducha, aby nie być zaskoczonym.

Jezus nie ukrywa tego, że są ludzie źli. Stali się tacy przez życiowe wybory i odrzucenie Boga. Oczywiście każdy może się nawrócić, jednak można po prostu nie zdążyć.

Od osobistej decyzji zależy to, czy będzie się w gronie sprawiedliwych. Co to jednak oznacza? Ewangelia daje nam odpowiedź, że człowiek sprawiedliwy to ten, który nie dopuszcza się zgorszeń i nieprawości. Czyli idzie przez życie w prawdzie i nie krzywdzi innych.

Tym, co budzi z letargu i przypomina o kruchości życia jest Słowo Boże. Stąd Jezus zachęca, aby słuchać.

Codziennie wielu ludzi odchodzi z tego świata nagle. Człowiek wierzący potrafi jednak przygotować się do spotkania Miłosiernym Ojcem i przeżyć swoje życie w postawie oczekiwania. Warto jest budzić tych, którzy uważają, że mają jeszcze czas na nawrócenie.

——————————-

diakon Tomasz Skrzęta MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-