CZAS ŁASKI Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   CZAS ŁASKI
11 kwietnia 2020

CZAS ŁASKI

Zamyślenie Paschalne

Świat, który wydawał się tak potężny i silny, nagle został upokorzony pandemią koronawirusa. Słowo wirus po łacinie oznacza truciznę, jad! Od razu na myśl przychodzą mi Izraelici z pustyni, których kąsały jadowite węże, które swym jadem zabijały ich. Wtedy Mojżesz posłuszny Bogu, uczynił miedzianego węża i wywyższył go na palu, a lud patrząc na węża doznawał oczyszczenia.

Wielki Piątek jest dniem, kiedy z wiarą patrzymy na Jezusa wywyższonego na krzyżu. On w Swojej śmierci uśmiercił wszystkie jadowite węże, które swoim jadem nas zabijają. Śmierć przestała rządzić! Chrystus jest zwycięzcą! Jego zwycięstwo otwiera dla nas bramy życia wiecznego. Nie jesteśmy już więcej tylko mieszkańcami ziemi. My przede wszystkim z Chrystusem Zmartwychwstałym jesteśmy NIEBIANAMI!

Już od ponad miesiąca żyjemy w innym świecie. Wiele się zmieniło i z pewnością jeszcze wiele się zmieni wokół nas i w nas samych. Rekolekcje wielkopostne w większości zostały odwołane. Ambony zamilkły, kościoły opustoszały…

Pytania
Dziś w jednym z programów telewizyjnych prowadzący zapytał tzw. „mistrzów” czego się w tym czasie nauczyli. Pominę ich odpowiedzi. Postawiłem to pytanie sobie. Myślę, że przede wszystkim POKORY! I to właściwie jest najważniejsze w przygotowaniu do Świąt Paschalnych. Bez pokory nie można przeżyć PASCHY! We wspomnianym programie padło jeszcze jedno ważne pytanie: czego ci najbardziej brakuje? Ponownie pominę odpowiedzi „mistrzów”. Mnie najbardziej brakowało doświadczenia Kościoła Oblubienicy. Nie mogłem w tym roku widzieć wielu twarzy… W bardzo nikłym stopniu dane mi było rozgrzeszać. Brakowało mi piękna i bogactwa liturgii… Nagle wszystko stało się takie PROSTE i UBOGIE!

Kościół…
Jednak w te dni nowym pięknem zajaśniał Kościół DOM, Kościół RODZINA. Prawda o Domowym Kościele zawsze jest głoszona, ale była jakby czymś przesłonięta. Mogliśmy też zobaczyć czym jest kapłaństwo powszechne i kapłaństwo służebne. Ten czas jest łaską dla ojców, że mogą zobaczyć swoją misję w przekazaniu wiary dzieciom, że dzięki celebracjom domowym mogli się poczuć jak nigdy dotąd, że są głową rodziny, że są najważniejsi w domu. Cudowny czas łaski!

Serce
Wszystko zostało sprowadzone do SERCA. Serce stało się najważniejszym miejscem… Może właśnie tego tak bardzo potrzebowaliśmy? Może potrzebowaliśmy przetrzeć oczy i zobaczyć, że w sercu dokonują się nasze najintymniejsze spotkania z Bogiem. Mogliśmy zobaczyć jakie nosimy w sobie pragnienia i intencje.
Jak niezwykle wymownie brzmią słowa Jezusa wypowiedziane do Samarytanki: „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4, 23).

W Bożych rękach
W tym czasie wracaliśmy pamięcią do odejścia św. Jana Pawła II – to już 15 lat! W osobistych zapiskach pozostawił głęboką myśl: „Jestem bardzo w rękach Boga”. Myśl bardzo paschalna!

Ta Pascha przypomina nam, że mimo szalejącej pandemii jesteśmy w rękach Boga i tam jesteśmy bezpieczni!

Ręce Boga… Rozpięte na krzyżu, nigdy nie zawiodą. Rąk Chrystusa uchwycili się Adam i Ewa, kiedy Jezus zszedł po nich do otchłani, jak widzimy to na ikonie Ikona Zstąpienia do otchłani (gr. Anastasis). W tym trudnym czasie uchwyćmy się Jego ręki, aby usłyszeć: Nie bój się! Ja Jestem!

Życzenia
Życzę wszystkim paschalnej wiary. Niech na każdego z nas, spłynie deszcz łask, niech spłynie nadzieja i radość!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-