CUDOWNE OBIETNICE Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   CUDOWNE OBIETNICE
17 maja 2020

CUDOWNE OBIETNICE

VI Niedziela Wielkanocna, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

(J 14, 15-21)


Człowiek będzie szczęśliwy tylko wtedy, kiedy będzie mógł kochać tak, jak Chrystus nas umiłował, kiedy będzie mógł się oddać, jak Chrystus oddał się za nas.

(Kiko Arguello)

Jezus mówi: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. Jezus nie mówi musicie, powinniście… On nie moralizuje! On niczego od nas nie żąda. Do niczego nie zmusza.

„Moje życie”
Kiedy Jezus mówi „moje przykazania”, to nie kieruje nas w stronę norm, prawa, czy przykazań tak, jak my je zazwyczaj rozumiemy – że mamy coś do wypełnienia (np. dekalog).

Wiara to nie katalog nakazów i zakazów, ale to życie w relacji. Mieć relację z Bogiem, wzajemną więź, która nas prowadzi do tak wielkiej zażyłości, że jesteśmy w Jezusie, a On w nas! (por. J 14, 20). Miłość, jaką mamy w sobie, otrzymujemy od Jezusa jako dar. Kiedy On w nas żyje, kiedy mamy Jego Życie w sobie, kiedy jest w nas Jego Miłość, to wtedy możemy kochać, możemy czynić wszystko! Dlatego zrozumiałe są słowa św. Augustyna: „Kochaj i czyń co chcesz”.

Widziałem cuda!
W tym tygodniu obchodziłem 32. rocznicę święceń kapłańskich. Przez te wszystkie lata byłem świadkiem tego, że w kim jest Życie Jezusa, ten wtedy może naprawdę KOCHAĆ!

Spotkałem wielu świadków miłości Chrystusa i widziałem wiele cudów, które uczynił Jezus: małżeństwa się jednały, dzieci okazywały przebaczenie rodzicom, zniewoleni stawali się wolnymi… Widziałem jak Kościół rośnie, ale nie przez nowe chrzty dzieci czy bierzmowaną młodzież, ale przez ludzi – zarówno młodych jak i starszych, którzy otrzymali miłość od Chrystusa i tą miłością żyli.

Duch Prawdy
Jezus daje nam Ducha Prawdy. Świat Go nie zna, ale – mówi Jezus – „Wy Go znacie”. Duch Prawdy… Jedyną prawdą jest taka miłość, którą Jezus objawił na krzyżu – kiedy oddał życie, gdy umył nogi Piotrowi, który się Go wyparł, czy też podał kęs chleba Judaszowi, który Go zdradził.

Jezus przyszedł na ziemię, aby nam powiedzieć, że nie jesteśmy sierotami, ale jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy nimi wtedy, kiedy jest w nas taka sama miłość, jaka jest w Jezusie. To znaczy, że jestem gotowy dać się ukrzyżować przez innych; że jestem zdolny przebaczyć temu, który mnie zdradza i się mnie zapiera.

W minionym tygodniu rozmawiałem z parą narzeczonych. Zapytałem: czy kochacie się? – Tak. – odpowiedzieli razem cali uśmiechnięci. Kochasz ją naprawdę? – Tak! Jesteś gotowy oddać za nią swoje życie? – Tak!

Drążyłem temat dalej: wiesz, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ludźmi bardzo słabymi. A gdyby taka słabość przyszła na twoją przyszłą żonę i zdradziłaby cię. Czy przebaczysz jej? Nastąpiło milczenie. Spuścił głowę… Mówiłem dalej: Miłość chrześcijańska objawia się w przebaczeniu. Tak jak Jezus przebaczył mnie, tak ja przebaczam innym… Podniósł głowę, spojrzał na narzeczoną i powiedział: tak, przebaczę! Łatwo powiedzieć…

Mogę tak kochać przebaczając nie dlatego, że mam silną wolę, że jestem dobrze wychowany, ale że od Jezusa otrzymałem taką moc! Tylko ten, kto jest zjednoczony z Jezusem jest zdolny do prawdziwej miłości.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-