Co jest podobne do czego? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Co jest podobne do czego?
27 lipca 2020

Co jest podobne do czego?

Poniedziałek, XVII Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

(Mt 13, 31-35)


Liturgia Słowa minionej niedzieli, a także dzisiejsze Słowo Boże, prezentują nam kilka przypowieści mówiących o „podobieństwach” do Królestwa Niebieskiego. To Królestwo jest podobne do:
– skarbu w roli zakupionej przez biednego oracza;
– pięknej perły zakupionej przez bogacza;
– sieci zagarniającej ryby dobre i złe;
– ziarnka gorczycy wyrastającego na wielki krzak;
– zaczynu zakwaszającego gar ciasta.
Zadaję sobie jednak pytanie, czy nie warto zastanowić się nad odwrotnym spojrzeniem i szukać takich postaw, które już wyrażają bycie w Królestwie Niebieskim na ziemi; krótko: które rzeczy ukazują podobieństwo Ziemi do Królestwa Niebieskiego. W końcu doświadczenie życia na ziemi jest doświadczeniem, które ma „zapewnić” każdemu z nas wieczność w Królestwie Bożym; w końcu także jest już ono obecne pośród nas. Pewne rzeczy powinny „przetrwać” moment przejścia z czasu do wieczności, gdyż będą już wyrażać charakterystykę człowieka niebiańskiego.

Jakie rzeczy?

– Nie mogę oprzeć się wrażeniu, jak pięknie „zorganizowaliśmy” ten świat odpowiadając na polecenie Boga „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Naprawdę, osiągnięcia techniki i gospodarność w wielu aspektach budzą podziw, które będą w Niebie daleko lepsze, ale już teraz są podobne do tych w Królestwie Niebieskim;
– umiemy się też coraz lepiej „dogadać” ze sobą, bez wszczynania konfliktu zbrojnego. Na pewno jest to „bliskie” Królestwu Niebieskiemu;
– stać nas także na przyjęcie odważnej postawy wobec ludzi niebezpiecznych dla siebie i dla innych, i nie pozbywamy się ich przez karanie śmiercią tylko wkładamy na barki społeczeństwa ciężar ich izolacji.

To tylko kilka przykładów, ale pobudzają one wdzięczną refleksję, że przepowiadanie Ewangelii odnosi skutek w naszych sercach.

Myśląc w ten sposób cieszę się, że idę w tym kierunku razem z innymi…

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-