Co daje życie? Kto daje życie? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Co daje życie? Kto daje życie?
1 maja 2020

Co daje życie? Kto daje życie?

Piątek, III Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».
To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

(J 6, 52-59)


Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ten trwa we Mnie, a ja w Nim”. Co oznacza to, że ja trwam w Chrystusie, a On we Mnie? To, że Chrystus jest początkiem wszystkiego czego w życiu pragnę, czego oczekuję i czego szukam. Jest celem mojego życia.

Dzisiaj, kiedy wielu z nas cierpi z powodu fizycznej niemożności przyjęcia Chrystusa, tęskni za Mszą Świętą, doświadcza jeszcze większego pragnienia zjednoczenia się z Nim. Niech Komunia Święta przyjmowana duchowo wzbudzi w nas jeszcze większe pragnienie przyjmowania Jezusa w Ciele i Krwi Pańskiej. Dla tych zaś, którzy mają możliwość przyjęcia Jezusa do swojego serca, niech to będzie powód do jeszcze większego dziękczynienia i uwielbienia Boga.

Prośmy naszego Ojca, byśmy zawsze doceniali ten wielki dar, jaki zostawił nam sam Chrystus. Niech każda Eucharystia będzie przeżywana przez nas z jeszcze większą czcią i szacunkiem. Eucharystia to pokarmem na życie wieczne, a przecież do niego wszyscy dążymy.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-