Ciemności Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ciemności
8 kwietnia 2019

Ciemności

Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».
Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe».
W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz
zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał».
Na to powiedzieli Mu: «Gdzież jest twój Ojciec?»
Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca».
Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

(J 8, 12-20)


“Jezu Chryste, Światłości wewnętrzna, nie pozwól,
żeby przemawiały do mnie moje wewnętrzne ciemności,daj mi przyjąć Twoją miłość.

Brat Roger

Helmut Kohl, był kanclerzem Niemiec w latach 1982 – 1998. W 1960 roku poślubił Hannelore Renner, z którą wspólnie przeżył 41 lat. Żona miała ostrą alergię na światło (za dnia musiała żyć w ciemnościach) i jako 68-letnia kobieta odebrała sobie życie w domu rodzinnym w Ludwigshafen-Oggersheim. Nie przyjęła tego doświadczenia… Utraciła nadzieję!

Ciemności należą do jednych z najważniejszych i najtrafniejszych metafor, które znajdujemy w Biblii. Ciemności nie są naturalnym środowiskiem życia człowieka. Są one odzwierciedleniem grzechu, strachu, braku rozeznania, pogmatwanego życia, nieznajomości siebie. Dla człowieka czymś naturalnym jest pragnienie światła. Tęsknimy za światłem… Jak piękne są wschody słońca. Tęsknimy za dniem!

 Kiedy kończy się noc?

Rabin rozważał z uczniami doniosłą kwestię: kiedy kończy się noc, a zaczyna dzień? Jeden z uczniów twierdził, że noc się kończy wtedy, kiedy można z daleka odróżnić owcę od kozy. Inny, że wówczas, gdy da się odróżnić drzewo oliwkowe od figowego.

Rabin milczał, więc w końcu uczniowie spytali: „Rabbi, jaka byłaby Twoja definicja? Rabin zastanowił się chwilę i powiedział: kiedy widzisz kobietę, czarną albo białą, i potrafisz jej powiedzieć: „Jesteś moją siostrą”; kiedy widzisz mężczyznę, bogatego albo biednego, i potrafisz mu powiedzieć: „Jesteś moim bratem”, to znaczy, że noc minęła, a nastał ranek.

 Ciemności Abrahama

W moich myślach powraca Abrahamowe spojrzenie po usłyszanej obietnicy. „Twoje potomstwo…” Ile razy patrzę na gwiazdy, tyle razy pamiętam o tej obietnicy. Jest ona jak światło, które zaświeciło w ciemnościach. Od tej nocy życie Abrahama uległo zmianie. Każdy następny dzień nie mógł go już nigdzie zatrzymać. On czuł wewnątrz siebie to wołanie: „wyjdź”. Ta noc na zawsze pozostanie w głębi jego serca, bo on pośród ciemności ujrzał światło. Są takie noce, których ciemności przynoszą tyle światła, że kreślą kierunek na całe przyszłe życie.

Ciemności Jezusa i moje ciemności

Pamiętam rozłożyste drzewa oliwne, niemych świadków modlitwy Jezusa w Getsemani. „Ojcze, odsuń ode mnie…” I nagle w ciemności rozbłysło światło.

Pełnia światła przyszła w szabat paschalny! Szabat to miłość, która umacnia, podnosi na duchu, dodaje skrzydeł i rozdziera ciemności, z których wydobywa się światło ZMARTWYCHWSTANIA. Mamy stabilny grunt pod nogami – pusty grób Chrystusa.

Czy pamiętam, jak siedziałem w moich ciemnościach? Jak nie miałem światła na swoje życie? Czy pamiętam, co wtedy zrobił Bóg? Czy pamiętam Abrahamową noc w moim życiu? Czy pamiętam, jak Abraham, że Bóg nie może dawać niczego innego, jak tylko swoją miłość” (Izaak z Niniwy, VII w.).

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-