Ciągle zajęci Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ciągle zajęci
10 stycznia 2020

Ciągle zajęci

Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok A, II

Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.

(Łk 4, 14-22a)


Może gdyby każdy chrześcijanin umiał z dumą opowiedzieć o swojej historii życia i o tym, jak Chrystus w niej ciągle działa, to nie trzeba byłoby żadnych kazań w kościele.

Dzisiaj widzimy Jezusa w Nazarecie. Uczestniczy w liturgii szabatu. Przyjmuje zaproszenie, żeby przeczytać i skomentować fragment Izajasza. Księgi do czytania zależały od okresu w roku, ale fragment mógł wybrać i skomentować zaproszony uczestnik liturgii. Jezus czyta tekst, który go przedstawia oraz zapowiada Jego program mesjański. Tak, Jezus najprościej jak potrafili zrozumieć to słuchacze ukazuje swoją tajemnicę… Oto kolejny dzień objawienia Pana! Oto kolejny dzień objawienia Jego życiowej misji!

Misja została przekazana przez Jezusa nam, Jego uczniom. Mamy kontynuować historię zbawienia, głosić Ewangelię ubogim i wyprowadzać z ciemności i niewoli grzechu.

Nie możemy milczeć, lecz powinniśmy jak Jezus z mocą opowiadać o Bogu i Jego bliskości w życiu. Czy umiemy to robić?
Może przychodzi nam to z trudnością lub w ogóle nie możemy tego robić, bo nie modlimy się, nie szukamy odpoczynku w samotności i osobistym spotkaniu z Bogiem. Lew Tołstoj powiedział, że najokrutniejsi ludzie na ziemi, Neron i Piotr Wielki byli ciągle zajęci. Oczywiście sobą i swoją władzą.

Dzisiaj spróbuję znaleźć czas, aby się pomodlić. Aby posłuchać Pana i tego, co powie mi o swojej misji w moim życiu i o mojej misji w dzisiejszym świecie.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-