CHRZEŚCIJANIN ZNAKIEM Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   CHRZEŚCIJANIN ZNAKIEM
9 lutego 2020

CHRZEŚCIJANIN ZNAKIEM

V Niedziela zwykła, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

(Mt 5, 13-16)


Gdy Pan Bóg stwarzał świat każdej z rzeczy czy istocie wyznaczał określone zadanie. Najwięcej zadań otrzymał człowiek: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1, 28). Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o roli chrześcijan w świecie. Pan Jezus używa obrazu soli i światła – dwóch rzeczy, bardzo powszechnych, prozaicznych, spotykanych na co dzień, towarzyszących nam przez całe życie.

Sól nadaje smak potrawom, jest środkiem zapobiegającym zepsuciu pokarmów, pobudza apetyt, oczyszcza, wyżera. Ale żeby wypełnić swoją rolę w każdym przypadku musi się rozpuścić, czyli w pewnym sensie zniknąć. Jakże trafny jest wybór Jezusa dla opisania roli chrześcijanina w świecie! Umrzeć!, bo wtedy będzie widziany Ten, którego chrześcijanin nosi w sobie – Chrystusa (tak mówił św. Jan Chrzciciel – „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30).

Światło pozwala nie zbłądzić, pewnie poruszać się do przodu, osiągnąć cel. Świat, w którym żyjemy jest w ciemności. Bez duchowego światła skazany jest na unicestwienie. Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Skoro chrześcijanin niesie w sobie Chrystusa oczywistym jest, że ma stać się światłem w tym świecie. Ten świat potrzebuje chrześcijan, dlatego Pan wyznacza im rolę bycia światłem.

Taka jest rola chrześcijan – być znakiem, czyli wskazywać na Tego którego oznacza, nawet więcej – symbolem, w ścisłym znaczeniu tego terminu – uobecniać Rzeczywistość, którą oznacza – Jezusa Chrystusa. W ten sposób inni widząc te znaki będą odnajdywać w tym świecie Boga i oddawać Mu należną cześć.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "