Chrystus Zmartwychwstał! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Chrystus Zmartwychwstał!
16 kwietnia 2022

Chrystus Zmartwychwstał!

Niedziela, Oktawa Wielkanocna, Rok C, II

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(J 20, 1-9)


Chrystus przyjął ciało, stał się człowiekiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
(Hbr 2,14-15)

Śmierć Jezusa nie stanowi końca…
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy!
Koniec stał się początkiem!
Wszystko się zmieniło:
Zostaliśmy obudzeni ze snu (por. Ef 5,14),
Ciemność ustąpiła światłu,
Nasze święto stało się świętem,
Nasza radość stała się radością,
A nasz krzyż stał się łożem miłości.
Nasza śmierć nie jest już śmiercią, bo w Chrystusie Zmartwychwstałym ŻYCIE się zaczęło!
Dziś! Dlatego możemy żyć „bez wczoraj, bez jutra, w wiecznej teraźniejszości”
(Czesław Miłosz).

Błogosławionych Świąt Paschalnych!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – w imieniu całej ekipy Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-