Chrystus przyniósł zwycięstwo Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Chrystus przyniósł zwycięstwo
28 marca 2020

Chrystus przyniósł zwycięstwo

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

(J 7, 40-53)


“Wszystko mamy w Chrystusie.
Wszystko jest w mocy Pana i Chrystus jest dla nas wszystkim.
Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem;
jeśli uciekasz przed ciemnością, On jest światłem.
Błogosławiony ten, który w Nim pokłada nadzieję.
(Św. Ambroży)

Światło Paschy …

Cały Wielki Post, od Środy Popielcowej, przygotowuje nas na przyjęcie tego, co często nazywamy zgorszeniem krzyża, który Jezus Chrystus wziął na siebie. Wobec tego zgorszenia, nawet najbliżsi się buntują, odchodzą… Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć, odrzucenie, zdradę, ale sam nie odrzuca nikogo, nie zdradza nikogo… Jego uczniowie do końca, do śmierci ich Mistrza na Krzyżu, nie rozumieją tego, co On im zapowiadał. Dopiero Zmartwychwstanie Chrystusa będzie światłem, które pozwoli zrozumieć zgorszenie krzyża. Także Święta Paschalne tego roku przyniosą nam światło, aby rozumieć wydarzenia ostatnich tygodni i miesięcy.

Prorok odrzucony…

Jezus bierze na siebie losy proroka odrzuconego, losy wszystkich odsuniętych i opuszczonych. On wziął na siebie losy narodów prześladowanych, aby walczyć o ich wolność; wziął na siebie losy skazanych za wiarę, aby ich umocnić; wziął na siebie wszystkie słabości, aby leczyć i umacniać… Jezus jest potulnym barankiem, którego niektórzy chcą zniszczyć i wymazać Jego imię z historii świata. Ale On, potulny baranek, nie walczy z tymi, którzy Go odrzucają.

Spory wokół Jezusa…

Ewangelia dzisiaj pokazuje nam niektóre osoby, które próbowały bronić Jezusa. Strażnicy nie chcieli go pojmać. Nikodem skrycie wspiera Jezusa argumentując, że nie można nikogo skazać bez wysłuchania go. Także dzisiaj, wielu skrycie próbuje bronić tych, którzy są niesprawiedliwie prześladowani. Zwycięstwo Chrystusa nad każdą niesprawiedliwością trwa nadal, ale przechodzi ono zawsze przez krzyż. Możemy także i dzisiaj patrzeć na „scenę świata” i dostrzegać, jak Chrystus jest prześladowany, jak jest odrzucany, jak wzbudza spory pośród ludzi a nawet całych społeczeństw. Zwycięstwo Chrystusa także i dzisiaj ma miejsce. Tylko Jego obecność pozwoli nam zrozumieć sens wydarzeń, sens odrzucenia, sens cierpienia. Błogosławiony ten, który w Chrystusie pokłada nadzieję!

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-