Chodź i zobacz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Chodź i zobacz
24 sierpnia 2021

Chodź i zobacz

Wtorek, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Bartłomieja, apostoła

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

(J 1, 45-51)


Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam bardzo inspirujący dialog. Filip dzieli się z Natanaelem swoją radością, która wynika z faktu, że spotkał Jezusa. Rozmówca Filipa odpowiada na jego zaproszenie, by sam poszedł i mógł przeżyć to samo doświadczenie spotkania z Mesjaszem. Filip w tym spotkaniu odkrywa, że Bogu nie jest obojętna jego historia, codzienne życie i obowiązki. Okazuje się, że spotkany przez niego Rabbi zna go dobrze.

Dobrą Nowiną dzisiejszego fragmentu z Ewangelii według św. Jana jest fakt, że Bóg pragnie mieć z nami relację, że żadne nasze problemy, zmagania i trudności nie są Mu obojętne. Więcej, możemy je przeżywać w spotkaniu, razem z Mesjaszem. Kwestia tylko, byśmy chcieli chętnie odpowiedzieć na zaproszenie łaski: „Chodź i zobacz”.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "