Choć i zobacz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Choć i zobacz
5 stycznia 2021

Choć i zobacz

Wtorek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B, I

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

(J 1, 43-51)


Jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomymi o Kościele. Przytaczałem pewien artykuł, który opisywał obraz Kościoła, jaki przedstawiany jest w mediach. „Gdyby Marsjanie pojawili się na Ziemi i chcieli się dowiedzieć, czym jest Kościół, z gazet i portali internetowych, mogliby uznać, że jest to jakaś organizacja przestępcza”. „A tak nie jest?” – usłyszałem w odpowiedzi. Okazało się, że Ziemianie myślą podobnie…

Czasem zastanawiamy się jak dotrzeć z Dobrą Nowiną do ludzi, którzy zachowują duży dystans, sceptycyzm, czasem wręcz wrogość. Co możemy zrobić, żeby przebić się przez ten mur?

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że nie jest to niemożliwe. Filip idzie z radosną wieścią do Natanaela: Znaleźliśmy Jezusa z Nazaretu! Ten odpowiada z niedowierzaniem: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? A jednak na proste zaproszenie „Chodź i zobacz” odpowiada. Idzie zobaczyć kto to taki ten Jezus.

Ten fakt pokazuje, że Natanael musiał darzyć Filipa dużym zaufaniem. Pewnie pozostał sceptyczny, ale jednocześnie dał sobie szansę na spróbowanie.

Nieraz nie doceniamy roli, jaką w dziele ewangelizacji odgrywa przyjacielska relacja. Nie trzeba było wielkich słów, silnej argumentacji, niezbitych dowodów. „Choć i zobacz” wystarczyło. Siłą tego zaproszenia były zaufanie i przyjaźń, jakimi darzyli się wzajemnie bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Resztę zrobił już Jezus sam.

Być może nie czujemy się wielkimi ewangelizatorami. Trudno nam odpowiadać na wszystkie zarzuty, znajdować właściwe słowa, przekonująco argumentować. Nie jest to konieczne. Spróbujmy w przyjacielskim klimacie po prostu zaprosić na coś, co uznajemy za wartościowe w Kościele – inicjatywa modlitewna, parafia z dobrym kazaniem, rekolekcje internetowe. Nie możemy dać komuś łaski wiary, ale możemy przyprowadzić do Jezusa. „Choć i zobacz” – tam warto iść. A potem modlitwa… niech działa On sam.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku – Sobieszewie

——————————-