Chleb życia wiecznego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Chleb życia wiecznego
4 maja 2022

Chleb życia wiecznego

Środa, III Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Jezus powiedział do ludu:
«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

(J 6, 35-40)


Ceny rosną. Chleb jest coraz droższy, ale czy to prowadzi nas do myślenia, że przez to staje się coraz cenniejszy? Czy doświadczając tego, że coś ma swoją wartość, szanujemy to? Bywa, że brak nam tego szacunku do drogocennego daru Boga, który jest taki codzienny, zwykły. A gdyby nam go zabrakło?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii identyfikuje się z chlebem, a swoje ciało nazywa pokarmem. Tylko On może nas całkowicie nasycić, tak wypełnić nasze serce, że nie będzie łaknąć. Niestety trochę przyzwyczailiśmy się do Tego chleba. Już nie ma mocno bijącego serca przed przyjęcie Go – jak to było podczas pierwszej komunii. To przyzwyczajenie powinno również pójść w stałość w dobru, przebaczeniu i miłości. Częste przyjmowanie Jezusa powinno w nas wytworzyć cnotę – czyli stałą dyspozycję ku czynom moralnie dobrym.

Św. Wincenty a Paulo stwierdza,że „doskonałość nie polega na ekstazach, ale na pełnieniu woli Boga”. Czasami zastanawiamy się jaka jest wola Ojca. Dzisiejsza Ewangelia jasno ją wyraża – życie człowieka nie ma polegać na zaspokajaniu własnych zachcianek, potrzeb,lecz zyskaniem dla Królestwa wszystkich, a szczególnie odrzuconych,wykluczonych, pohańbionych i zranionych. Bo najbardziej drogocenne nie jest to jak coś wygląda, ale jaką ma wartość w oczach Boga.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – Dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-