Całkowite TAK Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Całkowite TAK
20 grudnia 2022

Całkowite TAK

Wtorek, IV Tydzień Adwentu, Rok A, I

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

(Łk 1, 26-38)


„Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”
Słowo Boga to najbardziej sprawcza i tajemnicza moc. Komu została dana łaska wiary i poznania Słowa, tego życie się zmienia w kierunku nieprzewidywalnym, ale pełnym intymnej obecności Boga, co potwierdzam moim doświadczeniem i z wdzięcznością błogosławię Pana za udział w tej łasce.
Posłany został Archanioł Gabriel do miasta Nazaret, należy mówić raczej miasteczko, bo w tamtym czasie, było bardzo nijakie, z niewielką liczbą mieszkańców. Dzisiaj z takich miasteczek młodzież ucieka, bo w nich „nic się nie dzieje”. Do takich nijakich miejsc Pan nieustannie posyła swoich Aniołów, aby głosili Jego chwałę i obwieszczali łaskę miłości Boga, kto ma uszy niechaj słucha. Zwiastowanie Pańskie jest dla wszystkich „by oświecić tych co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”.

„Oto poczniesz i urodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus”
Uczy mnie totalne TAK Maryi.
Tak, na to czego nie znam, tak na odrzucenie, tak na wzgardę, tak na samotność, tak na wdowieństwo, tak na śmierć jedynaka.
Maryja nie stawiająca warunków, nie mająca własnych kurczowych planów na życie, nie mówiąca „powinno” ani „dlaczego”.

„Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”
Pokorna Matka Boga.
Malutka jestem wobec tej tajemnicy. Kiedy Archanioł Gabriel obwieszcza koniec gniewu bożego rozpoczyna się nowy czas dla ludzkości, czas zbawienia. Syn Boży, który w sposób nadprzyrodzony urodzi się z Dziewicy wypełni wszystkie zapowiadane w Starym Testamencie proroctwa. Pojawi się obłok, który już okrywał Arkę przymierza, obłok, który prowadził lud przez pustynie, obłok, który osłonił Maryję. Zaś te znaki potwierdzą moc sprawczą Słowa Bożego w niepłodnej krewnej Elżbiecie. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że na moich oczach dzieją się cuda o wymiarze kosmicznym.

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”
Kto ma uszy niechaj słucha.
Tajemnica odkryta a zarazem ukryta, Maryja swoim „niech mi się stanie” realizuje Słowo Syna „kto straci życie z mego powodu ten je zachowa”.
Tracąc je, zyskujemy życie i szczęście innych ludzi, wystarczy z różańcem w dłoni powtarzać Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego Jezus, święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, aby Duch Święty wypełniał Zwiastowanie we mnie w tobie i całym Ludzie ochrzczonym. Amen.

——————————-

Lucyna Montusiewicz – żona Ryszarda i matka ośmiorga dzieci, psycholog, nauczyciel akademicki, wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej i Beskidach

——————————-