Być zawsze uczniem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Być zawsze uczniem
15 października 2020

Być zawsze uczniem

Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

(Łk 11, 47-54)


Kolejny dzień słyszymy, jak Jezus kieruje ostre słowa wobec faryzeuszów i uczonych w Prawie. Obnaża obłudę zewnętrznych pozorów. Jemu zależy na wewnętrznej przemianie serca.

Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą.” Żywe Słowo Boga przez tysiące lat nie traci na aktualności. On posyła w świat tych, którzy uwierzyli Miłości i poszli za Jej głosem, aby mówić prawdę o pięknym zamyśle Stwórcy wobec człowieka i świata. Ale człowiek w swej wolności, ogarnięty pychą i grzechem, nie zawsze chce przyjąć prawdę o sobie. Nie myśli, że trzeba będzie zdać sprawę przed Bogiem, od „ krwi Abla”, aż po krew św. Stanisława, św. Andrzeja Boboli, bł. Jerzego Popiełuszko, św. Jana Pawła II i tysiące męczenników za wiarę.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.
Pycha krocząca przed człowiekiem, nie bez powodu jest na pierwszym miejscu wśród grzechów głównych. Wiedza bez pokory, popycha nader często do stawiania siebie w miejscu Boga. Wiedza bez mądrości danej od Niego prowadzi do bezdusznego budowania nowej rzeczywistości, nowych praw – bez Boga. I trudno uwierzyć, że można słuchać i nie słyszeć pomimo, że ma się uszy; patrzeć i nie widzieć, mając oczy.

A życie według Ewangelii może być takie proste i szczęśliwe. Zostaliśmy stworzeni z Miłości i do miłości. Chrystusowa prawda nie jest groźbą czy karą, lecz raczej wołaniem o opamiętanie się. Jakie „biada” Jezus powiedziałby mnie, walcząc o uleczenie mojego serca z zatwardziałości? W jaki sposób doświadczam Jego napomnień? Czy rozpoznaję je i przyjmuję, czy też im zaprzeczam?

Warto do końca naszego życia mieć świadomość bycia zawsze uczniem. Wiedza, zwłaszcza ta dotycząca Boga, jest czymś tak skomplikowanym, że całe życie trzeba ją zdobywać. Ciągle trzeba mieć świadomość, że do końca nie zgłębi się jej – jest bowiem zawsze miejsce na wiedzę pełniejszą. Wymaga to pokory i wsłuchania się w głos Boga, jak również nieustannej modlitwy i refleksji oraz świadomości, że punktem odniesienia nie jest dogmat, prawda lub definicja, ale Osoba: Bóg w Trójcy Jedyny. Czy mam „odwagę” być pokornym?

Jezu, Twoje słowo czasami jest dla mnie trudne do przyjęcia, lecz wierzę, że zawsze wypowiadasz je do mnie z największą miłością.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-