Budować na Skale Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Budować na Skale
10 września 2022

Budować na Skale

Sobota, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.
Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.
Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.
Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka».

(Łk 6, 43-49)


Św. Paweł ukazuje nam swoją postawę wobec osoby Jezusa Chrystusa. To prawda, On jest zbawicielem całej ludzkości, przyszedł dla Żydów i dla Pogan, bo przyszedł zbawić grzeszników. Słowa Apostoła : “spośród których ja jestem pierwszy”, można odczytać jako wyznanie grzechu prześladowania Kościoła, w czym Szaweł był przodujący, ale też w sensie, że zbawienie przyniesione przez Jezusa Chrystusa, Paweł przyjmuje najpierw dla siebie. Zanim zaczął je głosić innym to samego siebie oddał Chrystusowi. Pod Damaszkiem nie zwlekał z pytaniem w którym wyraził swoją gotowość : “Panie co mam czynić?

Budować na Słowie Chrystusa

Owszem, wykonujemy dobre czyny, ale czy my jesteśmy dobrzy? To już zależy od tego, jaka jest nasza motywacja, co mamy w sercu. Czy jest w nim miłość? Czy robimy coś, bo chcemy pokazać innym swój status społeczny, czy dlatego, że chcemy pomóc? Czy tylko cytujemy Ewangelię, czy też żyjemy nią na co dzień? Czy współpracujemy z Bogiem, czy jesteśmy Mu wierni? Czy pracujemy nad tym, aby pozbyć się złych nawyków? Na jakich wartościach się opieramy?

Natura i łaska

Wszystkie stworzenia zachowują się zgodnie ze swoją naturą : drzewo zdrowe, drzewo chore, pies, pory roku… Każda rzecz stworzona zachowuje się zgodnie ze swoją naturą otrzymaną od Stwórcy. Pies szczeka a nie miauczy, żeby dać prosty przykład. My również działamy zgodnie z ludzką naturą. Jednak nasza natura jest bardziej złożona od istot niższych. Natura nasza została naznaczona skłonnością do złego, ale równocześnie jest zdolna przyjąć łaskę, pomoc Bożą i z nią współpracować. Człowiek może czynić rzeczy wielkie, wspaniałe i jednocześnie jest skłonny do złego.

Nasz grzech to nie jest przypadek: zepsuty owoc pochodzi z drzewa chorego. W odróżnieniu od drzewa, my, ludzie mamy możliwość wyboru kierunku życia i jego moralnej jakości. Możemy nasze życie budować na solidnych fundamentach, angażować się w dobro, poszukiwać Boga, słuchać Jego Słowo i według niego żyć.

Słowo fundamentem

Budować na solidnym fundamencie, to nie tylko słuchać biernie co Pan Bóg mówi w swoim Słowie. Jego Miłość oczekuje mojej odpowiedzi. Ile razy Jezus Chrystus nam mówił : “przyjdzcie do Mnie”, “słuchajcie Mnie i chciejcie zrozumieć”, “czyńcie to co mówię”… Pan Jezus ukazuje nam postawę tego kto spełnia Jego Słowo i tego, który pozostaje na słuchaniu tylko. Nasza wiara domaga się czynnej odpowiedzi z naszej strony. Zdrowie naszego życia duchowego wymaga naszego zaangażowania. Bez decyzji, bez współpracy z łaską Bożą nie ma owocu życia chrześcijańskiego.

Prośmy Pana, aby nas chronił swoim Słowem od wiatru, wpływu mentalności świata, który powoduje erozję wiary, zaufania Bogu: Wspomagaj mnie, Panie Twoim Duchem, abym wierzył i żył tym przekonaniem, że miłość prowadzi do czynu, że kochać to działać a nie tylko odczuwać, doznawać.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-