Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi
20 lipca 2020

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły, Rok A, II

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».

(Mt 12, 38-42)


Malarz widzi świat w kolorach, rzeźbiarz w formach, muzyk postrzega świat za pośrednictwem dźwięków, ekonomista z perspektywy produktów. Świat jest oszałamiająco bogaty, lecz prorok postrzega go w kategoriach sprawiedliwości i niesprawiedliwości.
(Abraham Joshua Heschel)

Sprawiedliwy, czyli kto?

Personifikacja Sprawiedliwości ukazuje kobietę, która jest ubrana w białą szatę. Jest to oczywiste nawiązanie do czystości postępowania. Szata nie została splamiona interesowną intencją, nie nosi śladów pożądliwości. Oczy kobiety są przewiązane opaską, co podkreśla bezstronność. Kobieta wspiera się na mieczu. Jest to symbol władzy. W drugiej ręce widzimy wagę. Motyw ten jest dosyć popularny i spotkać go można nie tylko w kulturze europejskiej. Mity egipskie opowiadają o rytuałach sądowych, podczas których ważono serce zmarłego. Na przeciwnej szali leżało pióro bogini Maat. Także starożytne wierzenia Bliskiego Wschodu zawierały opowieści o bóstwach, które ważyły na złotych szalach czyny zmarłych.

Sprawiedliwość biblijna i jej wypaczenie

W Księdze Powtórzonego Prawa znajduje się opis ustanowienia urzędników, którzy mieli za zadanie sądzić sprawy narodu. Również tam znajduje się motyw czystości intencji i strzeżenia oczu przed interesownością. Znamiennym jest, że cały naród otrzymuje nakaz nie tylko poszanowania praw, ale aktywnego wysiłku: Dąż ze wszystkich sił do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, która ci daje Pan, Bóg twój (Pwt 16,20).

Micheasz i inni wielcy prorocy Izraela byli poruszeni brakiem sprawiedliwości. Naród, który miał być winnicą i przynosić dobre owoce, wydawał dzikie grona. Kiedy czytamy księgi prorockie, napotykamy częste opisy niesprawiedliwości społecznej, politycznej i religijnej. Cytowany już A. Heschel stwierdza: Prorok to człowiek, który widzi świat oczyma Boga, a w takiej perspektywie nawet piękne rzeczy i święte obrzędy stają się odrażające, kiedy wiążą się z niesprawiedliwością.

Więcej niż norma prawna

Sprawiedliwość biblijna to coś więcej niż zasada prawna. Micheasz woła: Człowieku, zostało ci powiedziane, co jest dobre i czego Pan od ciebie żąda: powinieneś czynić sprawiedliwość, kochać miłosierdzie (hesed) i postępować pokornie wobec Boga Twojego. W sprawiedliwości chodzi o wierność przymierzu (hesed), czyli o budowanie trwałej relacji. W świetle prawa rozumianego jako zbiór norm, każdy z nas należy do „plemienia przewrotnego i wiarołomnego”. Jako tacy skazani jesteśmy na surowy sąd i potępienie. Dobra nowina chrześcijaństwa polega na tym, że Syn Boży, jedyny Sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża (Mszał Rzymski, I. Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania). Dzięki łasce Odkupienia moja szata zostaje wybielona i nie muszę ważyć każdego grama dobrych uczynków. Usprawiedliwiony przez Sprawiedliwego mam nadzieję zobaczyć Boże zbawienie.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-