BOŻE NARODZENIE – DOBRA NOWINA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   BOŻE NARODZENIE – DOBRA NOWINA
25 grudnia 2019

BOŻE NARODZENIE – DOBRA NOWINA

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Rok A, II

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do Siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

(Mt 1, 1-25)


Pierwszą dobrą nowiną o Bogu jest uświadomienie sobie, że jest On Miłością. Jest Miłością, która wyraża siebie bardzo konkretnie – takim konkretem jesteś Ty i ja, bo zostaliśmy stworzeni przez Niego z miłości i do miłości, i jako ludzie tylko dlatego istniejemy, że Bóg tego zapragnął. Jesteśmy pragnieniem Boga…

Czasem jako słabi i krusi nie doświadczamy tej miłości, bo działanie złego ducha i grzech, którego jest on autorem, oddziela nas od Miłującego Boga, który jest naszym Ojcem…

Właśnie dlatego jest Boże Narodzenie. Bóg posyła swojego jedynego Syna, aby zniszczyć wrogość trucizny grzechu, aby zabrać tę barierę, która oddziela nas od Jego czułej miłości…

Przychodzi i: Ogłasza Tobie pokój. Głęboki pokój, który przynosi nam, często zmęczonym przez lęk i niepewność. Przynosi pokój i mówi: „nie bój się!”

Ogłasza, że pełnię szczęścia możesz znaleźć tylko i wyłącznie żyjąc blisko Niego. Ogłasza zbawienie. Jeżeli tylko Mu pozwolisz to weźmie na siebie Twój ból, trudną historię życia, może jakieś ludzkie niepowodzenia. On chce to nieść razem z Tobą.

Ogłasza swoje Królestwo. Królestwo zwycięskiej pokory, przebaczenia, pochylenia się nad Twoim i moim życiem. Królestwo, w którym nie ma przemocy i potępienia, ale które charakteryzuje pojednanie z Bogiem Ojcem, samym sobą i z drugim człowiekiem…

W końcu przez Boże Narodzenie Bóg pyta: Co jeszcze więcej mógłbym zrobić, aby przekonać Ciebie o mojej niezłomnej miłości?

Czy przyjmiesz Mnie? Czy pozwolisz mi dać Ci moc, abyś odkrył w sobie na nowo godność dziecka Bożego?

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-