Boże Ciało Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Boże Ciało
11 czerwca 2020

Boże Ciało

Czwartek, X Tydzień zwykły, Rok A, II

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

(J 6, 51-58)


Dziś Boże Ciało, ludowa nazwa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku pod wieloma względami różnie będziemy ją obchodzić. Na pewno po raz pierwszy w takich warunkach i okolicznościach. Mija właśnie 700 lat od wprowadzenia tego święta w Polsce! A tu pandemia i w wielu parafiach procesji nie będzie, lub będą ograniczone do minimum. To znak, ale jak go odczytamy? Niech każdy sam sobie odpowie.

Wydaje się, że te dwa słowa, dwa pojęcia stoją ze sobą w sprzeczności. Ciało i Bóg. Materia i duch, element zniszczalny i niedoskonały i absolutna doskonałość i świętość. św. Paweł przeciwstawia pojęcie ciała (sakrs) z pojęciem duch (pneuma). Przykłady można mnożyć. A jednak mówimy właśnie Boże Ciało. I dziś słyszymy po raz kolejny słowa Jezusa: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I w tekście greckim jest użyte słowo: sarks, a nie soma.

Chrystus, druga Osoba Trójcy Świętej, Słowo Boże, przyjął ludzkie ciało i od tej chwili te dwa pojęcia zostały pojednane i złączone na wieki. Jezus ma ciało ludzkie, jest człowiekiem, pozostając Bogiem. Tajemnica.

Przed tą Tajemnicą dziś pokornie klękamy i prosimy o pokorę (zbliżam się w pokorze i niskości swej – napisze św. Tomasz z Akwinu) Jej przyjęcia i życia na tym świecie tak, by osiągnąć wieczność. Tam Boże Ciało będzie dla nas wiecznym pokarmem, będzie siłą zdolną prowadzić nas w Bogu jako ludzi odkupionych Najświętszym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela świata.

Adoramus Te Christe et benedicimus tibi. In aeternum.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-