Boża logika Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Boża logika
16 marca 2022

Boża logika

Środa, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?»
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

(Mt 20, 17-28)


Jezus zmierza do Jerozolimy. Miała to być Jego ostatnia ziemska droga. W Jerozolimie miał zostać zabity. Co więcej, kilkukrotnie mówił o tym wprost do Apostołów – tak jak dzisiaj. Ci jednak dobrze radzili sobie z własną interpretacją faktów, że te pojedyncze zdania o śmierci, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu po prostu przelatywały im koło uszu. Oni mieli inną wizję – Jezus idzie do Jerozolimy przejąć władzę. Zresztą kolejny rozdział Ewangelii pokazuje opis uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz tłumy wiwatujące na Jego cześć i witające Go po królewsku. Widać więc, że nie tylko Apostołowie ułożyli sobie w głowie taki plan.

Salome, matka synów Zebedeusza – Jakuba Starszego i Jana, rozumiejąc po ludzku to co się miało stać, postanowiła działać. Skoro nadchodzi moment władzy, królowania, rządzenia… to jej synowie muszą zająć stosowne miejsce. I patrząc dziś na prośbę Salome Jezus przecież spełnia jej prośbę. Jan Ewangelista – syn Zebedeusza i Salome, jako jedyny z Apostołów stał obok Krzyża, a Jakub jego starszy brat zostaje pierwszym męczennikiem ze wspólnoty apostolskiej. A matka – Salome – przecież jako jedna z pierwszych widzi pusty grób.

Niech czas Wielkiego Postu będzie drogą podczas której Pan będzie przemieniał nasze pragnienia i pokazywał co tak naprawdę jest najważniejsze, po to aby dać się Mu prowadzić.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-