Boska kardiologia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Boska kardiologia
10 września 2020

Boska kardiologia

Czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

(Łk 6, 27-38)


Ewangelia to Dobra Nowina o uwolnieniu serca i całego życia człowieka od zniewolenia złem i trucizny nienawiści. To boska kardiologia. Jezus jest najlepszym znawcą ludzkiego serca. On wie, że bardziej niż nieprzyjaciele, na drodze do Boga i do szczęścia blokuje człowieka jego własne serce. Jezus powiedział (Mt 15,18-19): „co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa…

W sercu człowieka rodzi się zatem największy wróg człowieka. Dziesiątki czy setki wrogów nie zrobią człowiekowi takiej krzywdy, jak jego własne serce, odwracające się od bliźniego i nienawidzące. Człowiek o takim sercu, zanim uderzy w innych, najpierw siebie potrafi zakłamywać i łudzić. Takie serce zatruwa życie od środka. Zewnętrzne znaki tego wewnętrznego wroga to oszczerstwa i wygrażające pięści, albo zaciśnięte wargi czy odwracanie się plecami. Serce pyszne i pełne zła jest największym wrogiem człowieka.

A co z nieprzyjacielem na zewnątrz? Jezus mówi: „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mt 5,39). W prawy policzek można uderzyć tylko “na odlew”. A takie uderzenie jest szczególnie upokarzające. To znak zerwania więzi i odrzucenia, znak wrogości i nieprzyjaźni, pogardy i lekceważenia. Kiedy Chrystus wzywa do nastawienia drugiego policzka, chodzi mu o lewy policzek, od strony serca. Za czasów Jezusa ten nastawiano do pocałunku pojednania i przebaczenia… Miłość nieprzyjaciół realizuje się więc poprzez przebaczenie. Nie ma innej drogi, aby uwolnić własne serce i miłować nieprzyjaciół.

Ale trzeba pokornie przyznać, że tylko Chrystus ma taka miłość i objawił ją zwłaszcza na Krzyżu. On pragnie dać ją każdemu, kto wierzy i o to prosi. Pragnie nam dać Ducha Świętego, który uzdalnia do miłości nieprzyjaciół.

Czy mam nieprzyjaciół? Chrystus miał nieprzyjaciół. Powiedział, że jeśli Jego prześladowali, to i nas będą prześladować. A czy ja znam swoich nieprzyjaciół? Jeśli tak, to czy umiałem im przebaczyć? Czy potrafiłem uwolnić moje serce od złości?

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "