Bolesna prawda Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bolesna prawda
12 lipca 2022

Bolesna prawda

Wtorek, XV Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

(Mt 11, 20-24)


Trudne słowa słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Korozain, Betsaida, Kafarnaum – to nie do mnie te słowa wyrzutu i napomnienia. Nie ja jestem ich adresatem. Mogę czuć się bezpiecznie. Ale czy naprawdę…

Uczestniczę w największym cudzie – cudzie Eucharystii. Jak korzystam z tej łaski, która jest mi dana? Po Sodomie pozostało tylko wspomnienie.

Jezus kieruje trudne słowa, ale pełne zatroskania o mój los. Jak korzystam z daru Eucharystii? Bóg, który mocą Ducha Świętego przeistacza chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa również i w moim życiu pragnie dokonać cudu przemiany życia. Życie – niezwykły cud w jakim uczestniczę.

Bóg w każdej chwili pragnie swoją łaską podtrzymywać moje życie. Czy czasem nie marnuję łaski Jezusa w moim życiu, abym nie usłyszał gorzkich słów – biada tobie, bo w dzień sądu Sodomie lżej będzie.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-