Bogacz i Łazarz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bogacz i Łazarz
17 marca 2022

Bogacz i Łazarz

Czwartek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».

(Łk 16, 19-31)


Wszystko jest podwójne. Ewangelia opisuje dla nas dwie postawy. Losy bogacza i Łazarza są skrajnie odmienne zarówno w życiu doczesnym jak i wiecznym. Mamy jeszcze dwie wielkie postaci Starego Testamentu, czyli Abrahama – Ojca wierzących oraz Mojżesza – nauczyciela dróg Bożych. Ponadto czytamy o dwóch podmiotach zbiorowych, którymi są aniołowie eskortujący Łazarza do Abrahama oraz prorocy, którzy wzywali do nawrócenia i spełniania przekazań nadanych przez Mojżesza.

Człowiek z wyciągniętą po pomoc dłonią jest postawą ponadczasową, jak to zaznaczał Chrystus, gdy mówił, że ubogich zawsze mamy u siebie. W ostatnich tygodniach ilość osób w potrzebie znacznie się zwiększyła. Łazarz był gotowy przyjąć cokolwiek, co nasyci jego głód i ulży złej doli. Liczył na najmniejsze gesty miłosierdzia (zapisane nawet w instynkcie zwierząt – psy lizały jego wrzody) i je przyjmował. Nie grymasił. Gotowy był przyjąć każde dobro od najmniejszego do najwyższego. Tak otrzymał życie wieczne. Wśród wielu ludzi ogromnie wdzięcznych za każdy gest i dar zdarzają się jednak i tacy, którzy „kręcą nosem” i wybrzydzają. Tych ostrzegam, że dziękczynienie wdzięcznych utrwali się na uczcie niebieskiej, a wybrzydzanie niewdzięcznych utrwali się w stanie, na który z pewnością będą narzekać. Pozostaje jeszcze kwestia marnych darów, ponieważ nawet jeżeli ktoś oczekuje, choćby najmniejszej pomocy nie oznacza, że mamy poprzestać na tym minimum tzn. żeby nie umarł z głodu. Trzeba rozeznać jak wspierać innych, aby samych siebie nie wprowadzić w nędzę i nie zwiększyć liczby potrzebujących. Przypomnę jeszcze, że dar jest darmowy i byśmy nie domagali się tablic upamiętniających naszą hojność.

O bogaczu nie możemy nawet powiedzieć, że jest bydlęciem (Ps 49), ponieważ on wyzbył się nawet zwierzęcych afektów. Oczami swoimi nauczył się nie widzieć potrzebujących – takich jak Łazarz. Równie ciężko jest nazwać jego życie wegetacją, ponieważ okres wegetacyjny kończy się zbiorem plonów, a jego dusza zamiast trafić do niebiańskiego spichlerza została odrzucona lądując w Otchłani jak plewy i odpadki lądują w kompostowniku albo gnojowisku. W jego życiu spełniło się powiedzenie „z kim przystajesz, takim się stajesz”. Przemienił się w tego, kogo kochał najbardziej (tak jak nauczał św. Jan od Krzyża). Stał się miedzianym pieniążkiem, w którym nie ma żadnego życia wiecznego. Nie mając miłości stał się jak miedź brzęcząca z Hymnu o miłości.

——————————-

diakon Kamil Stącel MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-