BÓG ŻYWYCH Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   BÓG ŻYWYCH
18 kwietnia 2021

BÓG ŻYWYCH

Niedziela, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

(Łk 24, 35-48)


Św. Piotr rozpoczyna dzisiejszy fragment z I czytania z Dziejów Apostolskich słowami: „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba…”. To mi od razu przypomina spotkanie Pana Jezusa z przedstawicielami stronnictwa Saduceuszów, którzy przychodzą do Niego, aby Go pochwycić na słowie w sprawie kobiety i jej siedmiu mężów – którego z nich będzie żoną po zmartwychwstaniu. Wtedy Jezus odpowiadając na to pytanie używa zwrotu: „A co do zmartwychwstania umarłych, to nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych” (Mt 22, 23-33).

Co to znaczy? Bóg jest Bogiem historii tych ludzi, oni znają Go nie ze słyszenia, ale z doświadczenia. Ich Bóg to Pan ich życia, Ten, który interweniuje i angażuje się w ich historię. To Bóg, z którym wchodzą w żywą relację, którego stają się przyjaciółmi.

Dalsze słowa Piotra o Jezusie, Słudze Boga wyrażają tę prawdę, że Ten Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Bóg znów wkracza w historię ludzkości, w historię każdego człowieka. To wielka nowina dla nas. Nasz Bóg jest Bogiem nas, żywych, chce na serio dotknąć twojego i mojego życia, objawić się w nim jako Zmartwychwstały, dokonujący przemiany, okazujący swoją moc w sprawach, które dla nas często wydają się niemożliwe do rozwiązania.

Otwórz drzwi Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Pozwól, aby zwyciężył w twoim życiu, abyś miał doświadczenie Jego mocy i obecności, tak jak nasi poprzednicy z Biblii – Abraham, Izaak i Jakub.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-