Bóg spełni wszystko… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bóg spełni wszystko…
18 maja 2019

Bóg spełni wszystko…

Sobota, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

(J 14, 7-14)


„Boże prosiłem Cię o to tyle razy i znowu nie spełniłeś mojej prośby”. Jak często wątpimy w skuteczność modlitwy? A jeśli modlitwa nie jest skuteczna, to czy Bóg w ogóle słucha?

Nie musimy się wstydzić tych pytań. Przecież większość z naszych próśb (jeśli nie wszystkie) dotyczą rzeczy Bożych. Szukamy dobra dla innych i dla siebie. Jak więc mamy rozumieć, biorąc pod uwagę nasze „porażki” modlitewne, słowa Jezusa „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”?

Zawsze kiedy zadajemy sobie pytanie o wypełnienie słów Zbawiciela w naszym życiu musimy dostrzec jak On sam Je realizował. Jezus daje nam naukę samego Ojca i jest pierwszym, który idealnie wypełnia Jego wolę: „Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić” (J 12,49). Czytając obszerną relację spotkania Chrystusa z uczniami w Wieczerniku jaką daje Ewangelista Jan dostrzegamy jak bardzo Zbawiciel podkreśla swoją bliską relację z Ojcem. Jest ona kluczowa dla Niego. Przyszedł, żeby pełnić Jego wolę. Nie chce spełniać swoich marzeń, ale marzenia Ojca…albo mówiąc ściślej, jest z Nim tak głęboko zjednoczony, że marzenia Ojca stają się Jego marzeniami. Kiedy dwie wole spotkają się w jednym pragnieniu nie ma rozdźwięku. W tak zażyłej relacji każda prośba musi być wypełniona.

Warto więc, żebyś zadał sobie nie tyle pytanie „dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw?” ale: Jak wygląda moja relacja z Ojcem? Czy pragnę tego co Ojciec? Czy chcę wypełnić Jego wolę a nie swoją? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, Jezus mówi do Ciebie „Ja to spełnię”.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "