Bóg przychodzi…. Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bóg przychodzi….
24 grudnia 2020

Bóg przychodzi….

Czwartek, IV Tydzień Adwentu, Rok B, I

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

(Łk 1, 67-79)


Pieśń Zachariasza” to jeden z tych fragmentów biblijnych, obok „Magnificat” i „Pieśni Symeona”, które Kościół powtarza w swojej modlitwie każdego dnia. W porannej modlitwie zwanej Jutrznią modlimy się słowami, które Zachariasz wypowiedział w odpowiedzi na doznaną od Boga łaskę, którą był Jego syn – Jan Chrzciciel. Te słowa to nie tylko pieśń dziękczynna, ale też podręcznik do składania życzeń. Jak znalazł na Wigilię.

Jest tu wspomnienie tego wszystkiego, co Bóg zrobił dla swojego wybranego ludu. Cuda w życiu Zachariasza przekonują nas, że Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jego Słowo zawsze się spełnia, tak jak zapowiedź syna Zachariaszowi. Choć kapłan sam nie wierzy w to, co słyszy to Bóg spełnia swoją obietnicę.

Bóg chce dotrzeć do naszych serc: takie jest znaczenie Adwentu i Bożego Narodzenia. Przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie ścieżki dla Niego – wołają prorocy. Zachariasz, wtedy kiedy zobaczył to uwierzył, że obietnica się spełnia na jego oczach. Warto dziś, w przeddzień Bożego Narodzenia oczyma wiary zobaczyć Boga, który przychodzi, aby czynić cuda w Twoim życiu.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-