Bóg pamięta Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bóg pamięta
24 grudnia 2019

Bóg pamięta

Wtorek, IV Tydzień Adwentu, Rok A, II

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,
Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

(Łk 1, 67-79)


Imię Zachariasz znaczy: Bóg pamięta. Ojciec Jana Chrzciciela, swój pierwszy Adwent przezywał w milczeniu, ponieważ nie chciał uwierzyć, że Pan spełni swoją obietnicę, że będzie ojcem a jego żona Elżbieta matką. To milczenie miało mu przypomnieć, to o czym zapomniał – znaczenie jego imienia. Bo Bóg pamięta, choć my zapominamy.

W dzisiejszej Ewangelii Zachariasz już wie, że Słowo Boga zawsze się spełnia. Dziś kończy się jego drugi Adwent. Widzi Mesjasza. Bóg w jego życiu spełnia kolejną obietnicę. Oprócz swojego syna Jana, daje mu zobaczyć Siebie.

Dziś kończymy Adwent, niech te święta, które rozpoczniemy będą dla nasz czasem wychodzenia z mroku i cieniu śmierci naszych grzechów – bo to małe Dziecię, kieruje nas na drogę pokoju. Chcesz doświadczyć tego pokoju? To przestań milczeć, tylko błogosław Boga jak Zachariasz i patrz jak on przychodzi do Twojego życia po to, aby je zmieniać.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-