Bóg nie jest prawnikiem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bóg nie jest prawnikiem
23 marca 2022

Bóg nie jest prawnikiem

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(Mt 5, 17-19)


W Kościele zawsze istniało napięcie o sposób podejścia do kwestii prawnych. Są one związane z moralnością, interpretacją Pisma Świętego czy podejściem do kwestii liturgicznych. Sam Jezus tłumaczy, że przykazania należy wypełniać i uczyć innych jak to robić. Nie daje jasnych instrukcji…przynajmniej tak pozornie to wygląda. Wątpliwości odnośnie wypełniania Prawa (lub „prawa”) pojawiają się paradoksalnie wtedy kiedy zaczyna się szukać odpowiedzi w samym przepisach. Rozmowy o interpretacji zapisów, „wgryzanie się” w znaczenie słów, debaty o zasadności przepisów do pewnego momentu są zasadne bo posługujemy się słowami, które chcemy zrozumieć i nie akceptujemy chaosu tak jak Bóg jest sprzymierzeńcem porządku.

Jednak wspomniane napięcie może być zbyt nieznośne i momentami wręcz nieewangeliczne kiedy zapominamy o czym właściwie Jezus mówi w odniesieniu do przepisów. A dokładnie rzecz ujmując – o Kim mówi. „Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” – czy to właśnie nie tutaj znajduje się odpowiedź? Jezus wypełnił Prawo – co do tego nie mamy wątpliwości. Jest jedynym, który mógł to zrobić w sposób doskonały bo jest jego twórcą. To Zbawiciel swoim życiem pokazuje w praktyce jak to zrobić – czułe podejście do człowieka, ewangeliczny radykalizm, brak legalizmu… Pamiętajmy też, że wypełnienie Prawa odbyło się przede wszystkim w zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela. Ono tak naprawdę prowadziło do tych wydarzeń. Jezus zawsze pamiętał, że Prawo jest dla człowieka a nie na odwrót. Jedynym celem przykazań jest pomoc w doprowadzeniu każdego do zbawienia – czasami ze zdecydowaniem i surowością, czasami z łagodnością i empatią.

W kwestiach spornych w interpretacji Prawa (prawa) zawsze zadajmy sobie pytanie „Panie Jezu – co Ty byś zrobił? Co chciałbyś, żebym ja zrobił?” Odpowiedź odnajdziemy na modlitwie przy Słowie Bożym. Ewangelia jest najlepszą instrukcją jak mamy wypełniać przykazania i jak uczyć tego innych.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-