Bóg jest sędzią sprawiedliwym Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bóg jest sędzią sprawiedliwym
18 marca 2020

Bóg jest sędzią sprawiedliwym

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(Mt 5, 17-19)


Kiedy myślimy o prawie mogą przychodzić nam skojarzenia o ludzkim wymiarze sprawiedliwości, które opiera się na postępowaniu według schematu: przestępstwo, osąd, kara. Istnieje ryzyko przeniesienia tego obrazu na Boga. Korzystamy ze słów znanych z sądów, które próbują opisać Stwórcę: Bóg jest sędzią, Bóg jest sprawiedliwy. Wiemy jednocześnie, że Jego „sędziowanie” jest inne od naszego, że sprawiedliwości Bożej nie da się przypasować do sprawiedliwości wymyślonej przez człowieka.

Legalistyczne podejście do „Prawa”, o którym mówi dzisiaj Słowo Boże może wypaczyć Ewangelię. Jak więc Prawo rozumie Jezus? „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” (Mt 22, 37-40). Celem i wypełnieniem Prawa jest miłość do Boga i bliźniego (podobne przykazania!). W czasie kryzysu, kiedy powinniśmy dbać o siebie nawzajem musimy sobie to nieustannie przypominać, aby nie wpaść w legalizm, który może nawet zabić. Jezus umierając na krzyżu pokazuje czym jest Prawo według Boskiego zamysłu i do czego powinno prowadzić.

Prośmy Ducha Świętego, aby pokazywał nam obraz Boga kochającego swoje dzieci, który z miłości wypełnił Prawo oddając za nie swoje życie.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-