Bóg blisko nas Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bóg blisko nas
12 marca 2019

Bóg blisko nas

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».
(Mt 6, 7-15)


Zapytaj dziecko, gdzie jest Bóg. Bardzo możliwe, że uniesie palec w kierunku nieba. Gdy będzie nieco większe, być może położy rękę na sercu. A Ty?

Katechizm podpowiada, że „niebo” nie oznacza jakiegoś miejsca, lecz sposób istnienia, nie oddalenie Boga, ale Jego majestat. Ojciec jest „ponad tym wszystkim” co możemy pomyśleć o Jego świętości (KKK 2794).
Ci, którzy byli choć raz na Orlej Perci, znają takie odcinki grani, gdzie przez kilka metrów można iść jedynie wąskim skrawkiem skalnej ścieżki. Jeśli zrobisz krok w prawo, spadniesz w dolinę Pięciu Stawów.

Jeśli zrobisz krok w lewo, spadniesz w stronę Stawu Gąsienicowego. Jest to niedoskonałe porównanie, ale oddaje coś z tajemnicy modlitwy. Bóg jest radykalnie inny od naszych wyobrażeń. Jednocześnie jest bliżej nas niż my sami (św. Augustyn). Bóg nie zamieszkuje galaktyki oddalonej o tysiące lat świetlnych, jednak wiele razy wydaje się nieosiągalny. Bóg jest Ojcem w najbardziej właściwym dla tego słowa znaczeniu, ale nie mieści się w projekcjach opartych o doświadczenie ziemskiego ojcostwa. Te ostatnie są promieniem Bożej doskonałości, ale czasem także próbą rekompensaty ludzkich deficytów.

Potrzebujemy łaski wiary, żeby iść właściwym szlakiem. Modlitwa jest darem, a nie techniką. Uczniowie prosili Jezusa, aby nauczył ich modlitwy. To oznacza, że sami z siebie nie potrafimy modlić się właściwe.

Jedna z pokus polega na uleganiu pogańskim wyobrażeniom. Kultura starożytna była niezwykle religijna. Każda dziedzina życia była „obstawiona” przez odpowiednie bóstwo. Poganin musiał sporo nagimnastykować się, żeby ogarnąć swoje życie, skoro inne bóstwo związane było z domem, inne z wykonywanym zawodem, inne z uprawą ziemi, a inne z jedzeniem, piciem, miłością, płodnością, zdrowiem, chorobami… Można tak długo wyliczać. Dochodził do tego lęk, że jakieś bóstwo mogło być pominięte. A jeśli takie obrażone bóstwo uniesie się gniewem, to choroba, zaraza, wypadek, bankructwo gwarantowane.

Jezu, dziękuję, że chcesz mnie wyzwolić z mojego zakamuflowanego pogaństwa. Dzięki Twojej Ewangelii nie muszę gorączkowo recytować np. stu dwudziestu trzech formułek. Benedykt XVI komentując Modlitwę Pańską wyznał, że najbardziej właściwa modlitwa, to ciche wewnętrzne przebywanie razem z Bogiem. W tym rozumieniu chrześcijanin modli się nieustannie, lecz nie ma nic wspólnego z pobożnym poganinem.

Ojcze nasz… to naprawdę Dobra Nowina. Nie bądźmy jak poganie. Nasz Bóg jest Ojcem i wie, czego nam potrzeba.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – socjusz Postulatu WSD Księży Saletynów

——————————-