Bodyguard Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bodyguard
2 października 2020

Bodyguard

Piątek, XXVI Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

(Mt 18, 1-5. 10)


Najważniejsze osoby ze świata polityki, biznesu czy najpopularniejsze gwiazdy sportu, muzyki mają wokół siebie tak zwanych ochroniarzy. Znane nam zamachy na ich życie dowodzą, że ich funkcja jest nie do przecenienia. Aby ochrona tak zwanych vip-ów była skuteczna potrzebna jest współpraca osoby chronionej. Musi ona koniecznie stosować się do zaleceń security. Nasi aniołowie stróżowie mają poniekąd podobne zadanie do tak zwanych ochroniarzy. Jako posłańcy Boga troszczą się o nasze zdrowie i życie, gdy z nimi dobrze współpracujemy.

W dzisiejszym czytaniu z Księgi Wyjścia Bóg dając ludowi izraelskiemu, przez Mojżesza, liczne przykazania i przepisy, oznajmia mu, że w czasie ich drogi towarzyszyć im będzie anioł. On ma ich strzec i prowadzić do Ziemi Obiecanej. Równocześnie Pan nakazuje Izraelitom słuchać uważnie jego słów i wiernie je wypełniać. Są to warunki by Bóg podczas tej drogi pokonał ich wrogów.

Wszyscy jesteśmy „ludem wędrującym do Ziemi Obiecanej” – do nieba – więc i my możemy liczyć na asystencje Anioła Stróża, który jak mówi Psalm 91 „Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień”.

Możemy tu zapytać: czy pobożne życie, w którym bardzo wiele czasu poświęcam na modlitwie rozeznającej Wolę Bożą, ukrytą w Jego słowach, zagwarantuje mi, że bez „zadraśnięcia” dożyję „wieku Matuzalema” i bezpiecznie przejdę do szczęścia w wieczności?

Odpowiedzią na to pytanie są dalsze wersy wspomnianego psalmu 91. Jest w nich mowa o wężach, żmijach i smoku, które będę deptał – czyli o złu, z którym będzie się musiał człowiek konfrontować. Ale kto przylgnie do Boga będzie wysłuchany w utrapieniu, wyzwolony i obdarzony sławą.

Aniołowie, więc, chronią człowieka tak przed złem duchowym jak i fizycznym, ale nie usuwają przeciwności, niepowodzeń i cierpienia. Ich rola nie ogranicza się tylko do ochrony przed wszelkiego rodzaju złem. Ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii mówią, że aniołowie „zawsze wpatrują się w oblicze Ojca“. Tak więc ich najważniejszym zadaniem jest uwielbianie Boga będąc z Nim twarzą w twarz.

Jeśli przyjąć, że aniołowie są stworzeniami duchowymi bez skazy grzechu – to należy zauważyć, że ich zastępy ciągle się powiększają. Pięciomiesięczna Eleonora umarła, zupełnie nieoczekiwanie, 10 dni po Chrzcie Świętym, którego udzieliłem jej w połowie lipca tego roku. Był to ogromny szok i rozpacz dla młodych rodziców po stracie pierwszego dziecka. Rozmawiając z nimi po Mszy świętej w intencji ich śp. córeczki odniosłem wrażenie, że nie stracili wiary w Boga. Tracąc tu na ziemi dziecko zyskali swojego Anioła Stróża – swoistego malutkiego Bodyguard`a w niebie.

Na zakończenie przypomnę znana modlitwę, której nauczyli mnie moi rodzice – prawdopodobnie zanim poznałem Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-