Bobola – Patron na czas Przed Wojną! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bobola – Patron na czas Przed Wojną!
16 maja 2022

Bobola – Patron na czas Przed Wojną!

Poniedziałek, V Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

(J 17, 20-26)


W kwietniu minęło 20 lat od daty nadania tytułu drugorzędnego patrona Polski św. Andrzejowi Boboli przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylającej się do prośby ówczesnego Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Również ważne jest przypomnienie, że bł. Andrzej Bobola został kanonizowany – także na prośbę biskupów Polski – w Niedzielę Zmartwychwstania, 17 kwietnia 1938 roku jako orędownik z Nieba w sprawie naszej Ojczyzny zagrożonej agresją Niemiec. W tym samym roku ciało świętego Męczennika zostało uroczyście przetransportowane specjalnym pociągiem z Rzymu do Warszawy. Jak wiemy, Druga Wojna Światowa niestety wybuchła w postaci zbrojnej agresji 1 września następnego roku, ale warto zasugerować, że może w tym roku – nauczeni doświadczeniem – wypadałoby nam, Polakom, również zwrócić się do św. Andrzeja, Męczennika z prośbą o uchronienie nas od zbrojnego konfliktu z Konfederacją Rosyjską, która już sobie buńczucznie pozwala na otwartą wojnę z Ukrainą. Ponadto, według relacji z Ukrainy, Rosjanie dopuszczają się bestialskiego traktowania ludności cywilnej, która woła o wsparcie z Nieba, aby te zachowania nie wzbudziły w nas wszystkich nienawiści i pragnienia odwetu. Doskonale w tej sprawie jest zorientowany święty Andrzej.

Dzisiejsze czytania nie pozostawiają złudzeń co do misji św. Męczennika, który był wielkim i oddanym zwolennikiem jedności wiary. Nie przeszkadzała mu odmienność liturgiczna gdyż ponad nią jest zawsze wiara w jednego Boga i Zbawiciela wszystkich ludów – Jezusa Chrystusa. Za głoszenie tej prawdy i czynne wspieranie jedności chrześcijan obrządku katolickiego i prawosławnego poniósł śmierć. I była to śmierć w tak okrutny sposób przygotowywana, że zespół przygotowujący materiały kanonizacyjne był zdumiony poziomem bestialstwa okazanego przez oprawców wobec św. Andrzeja, którego podobieństwa nie przypominają sobie w żadnych czasach.

Nigdy nie jest za wiele wsparcia w tak szczytnym celu jaką jest modlitwa o pokój, jedność i miłość między ludźmi. Dzień dzisiejszy jest od 2002 roku obchodzony w Polsce jako święto więc my, Polacy, powinniśmy wykorzystać okoliczności obchodów wspomnienia tak wysokiej rangi jako okazję do usilnej prośby o potężne wstawiennictwo do Boga św. Andrzeja Boboli, Męczennika, o uchronienie naszego regionu Europy przez rozpętaniem kataklizmu wojny globalnej i szybkie nastanie pokoju i jedności.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-