Błogosławieństwo od Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Błogosławieństwo od Boga
21 grudnia 2020

Błogosławieństwo od Boga

Poniedziałek, IV Tydzień Adwentu, Rok B, I

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

(Łk 1, 39-45)


Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.” Te słowa dzisiejszej ewangelii, które przed chwilą usłyszeliśmy, to słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę, wobec odwiedzającej ją kuzynki Maryji, zapisane przez św. Łukasza w jego Ewanglii, są potarzane dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ale codziennie przez miliony ludzi na całym świecie w wielu językach świata, z dotatkiem słowa, kończącego, „Jezus”. Te słowa św. Elżbiety wyrażają jej wiarę, że jej kuzynka Maryja jest Matką Mesjasza, obiecanego Izraelowi przez proroków.

Dalsze słowa zarejestrowane przez św. Łukasza potwierdzają tę wiarę św. Elżbiety: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” Św. Elżbieta także podaje w jaki sposób rozpoznała, że jej kuzynka Maryja jest Matką Mesjasza: „Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.” Pewność wiary św. Elżbiety, że Maryja jest Matką Mesjasza, była dziełem Ducha Świętego w niej, który wykorzystał fakt poruszenia się jej dziecka, św. Jana Chrzciciela, w jej łonie. Nie znamy wszystkich okoliczności, które także pomogły św. Elżbiecie dojść to tej pewności wiary, że Maryja jest Matką Mesjasza, św. Łukasz także pomija je milczeniem.

Jak wiara pomogła św. Elżbiecie rozpoznać obecność Mesjasza w Jego Matce, także dla nas wiara pomaga nam rozpoznać obecność Jezusa Syna Bożego, nie tylko w Najświętszym Sakramencie, ale także obecnego w faktach naszego życia. Dla św. Elżbiety tym faktem, w którym rozpoznała obecność Mesjasza, były odwiedziny kuzynki Maryji.

Idźmy za przykładem św. Elżbiety i prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam rozpoznać obecność Jezusa w faktach naszego życia.

——————————-

Waldemar Śmiałek MS

——————————-