Błogosławieni Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Błogosławieni
8 czerwca 2020

Błogosławieni

Poniedziałek, X Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

(Mt 5, 1-12)


Błogosławieństwa życzymy sobie z racji świąt, urodzin, imienin. Wszyscy ludzie szukają błogosławieństwa, czyli szczęścia, zgodnie z powiedzeniem: „Czy to prosty, czy to krzywy, każdy chciałby być szczęśliwy”.

Różne są jednak wizje szczęścia i różne drogi jego poszukiwania. Biblia szczęście i błogosławieństwo upatruje w zaufaniu Bogu i złożeniu w Nim wszelkiej nadziei. Księga Jeremiasza mówi: „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”. (Jer 17,7-8). Przeciwne temu jest życie poza Bogiem. „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną”. (Jer 17, 5-6).

Góra błogosławieństw

Przytoczony tekst Jeremiasza jest kluczem do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Kazanie na Górze jest sercem Ewangelii. Wszystkie te błogosławieństwa wypełnił Jezus.

Każdy kto uwierzy Jezusowi będzie również błogosławiony, podobnie jak On. Źródłem błogosławieństwa jest sam Bóg, który nas kocha i troszczy się o każdego z nas. Eliaszowi dawał chleb, który przynosiły mu kruki. Troska Boga wobec Eliasza towarzyszy każdemu, który ufa Panu. Kto szuka szczęście poza Bogiem nie znajdzie go. Na krótko może się łudzić życiem szczęśliwym ale wcześniej, czy później zostanie ogołocony i okradziony, jak to drzewo zasadzone na pustyni, uschłe, bez owoców, bez nadziei…

Błogosławieństwo można znaleźć tylko w Bogu. Jest ono niezależne od okoliczności, i wydarzeń. Związane jest ono ze zmaganiem, krzyżem, czasem nawet z utratą życia doczesnego. Kto ufa Bogu jest szczęśliwy, bo „On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże” (Ps 121, 3-4).

Kto ufa Bogu jest szczęśliwy nawet w więzieniu, jak św. Maksymilian Kolbe. Kto złożył nadzieję w Panu jest pełen pokoju i radości, nawet nic nie posiadając. Tak było w życiu „biedaczyny z Asyżu” – św. Franciszka, który mówił; „Bóg mój i wszystko moje”. A św. Brat Albert więcej szczęścia czerpał „z dawania aniżeli z brania” (por Dz 20, 35).

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12), te słowa Chrystusa pełne nadziei, były motywem działania tylu świętych i błogosławionych. Niech nas też prowadzą do szczęśliwego, błogosławionego życia.

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista pracuje w “Centrum Pojednania” w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "