Błogosławieni słuchający Bożego słowa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Błogosławieni słuchający Bożego słowa
8 października 2022

Błogosławieni słuchający Bożego słowa

Sobota, XXVII Tydzień zwykły, Rok C, II

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

(Łk 11, 27-28)


Kobietę z dzisiejszej Ewangelii cechuje bardzo ludzkie podejście do szczęścia. Dlatego myśli: kobieta, która dotykała Jezusa i pieściła Go, nosiła w ramionach i sadzała na kolanach musi być szczęśliwa. Przecież to, co robi i co mówi świadczy o Jego wielkości. Matka musi być z tego szczęśliwa. Jednym słowem: zachwyt nad Jezusem prowadzi ją do stwierdzenia, że Matka Jezusa to kobieta szczęśliwa, bo urodziła i wykarmiła takiego wielkiego Człowieka, bo łączyła ją z Nim zażyłość rodzinna i więzy uczuciowe. Jezus jednak nie zostawia tego okrzyku kobiety bez mocnego komentarza: „Tak, ale błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”

Uczniowie Jezusa zapisali to wydarzenie głęboko w pamięci, bo podobnie myśleli jak tamta kobieta. Oni również patrzyli na rodzinę i krewnych Jezusa jako uprzywilejowanych, spierali się o to, kto jest pośród nich największy i uprawniony do bycia po prawej i Jego lewej stronie. Sami zaś krewni Jezusa uważali się przez sam ten fakt uprawnieni do upominania Go i kierowania Jego życiem. Kiedyś przyszli do Niego, bo uważali że „odchodzi od zmysłów”. Ci zaś, którzy pochodzili z sąsiedztwa i rodacy z Nazaretu oczekiwali, że skoro robi cuda gdzie indziej, to powinien to samo i jeszcze więcej robić w domu. Tymczasem Jezus nie mógł nawet uzdrawiać ich chorych, bo nie słuchali Go i nie dawali wiary Jego nauczaniu.

Jezus nie zaprzecza więzom, jakie Go łączą z Maryją, Jego Najświętszą Matką. Podkreśla jednak, że jest ona błogosławiona ze względu na słuchanie słowa Bożego i zachowanie go. Dlatego dzisiejsze słowo Boże jest ważne dla nas. Tak jak Matka Jezusa, my również zaproszeni jesteśmy, aby wyjść ponad naszą dumę, która wynika z takiej czy innej przynależności, a raczej przyjmować słowo Boże z wiarą i zachować je. Pokrewieństwa z duchownymi czy przynależność do jakiejś grupy narodowościowej, społecznej lub kościelnej niewiele pomogą, jeśli serca nie będą słuchające i wierzące.

Błogosławmy zatem dzisiaj Maryję tak, jak Elżbieta: „Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa wypowiedziane Ci przez Pana”. I przyjmujmy słowo Boże z wiarą i bądźmy posłuszni tak, jak Ona: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "