Bliskość oddala Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bliskość oddala
1 lutego 2023

Bliskość oddala

Środa, IV Tydzień zwykły, Rok A, I

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

(Mk 6, 1-6)


Dzisiejsza Ewangelia jest pełna kontrastów. Z jednej strony słyszymy o niespotykanej mądrości i cudach, z drugiej – o niedowiarstwu, powątpiewaniu i lekceważeniu.

Henri Nouwen pisał kiedyś: „Jest bliskość, która oddala i odległość, która przybliża”. Mieszkańcy Nazaretu żyli chyba zbyt blisko Pana Jezusa. Zbyt blisko Jego codziennych spraw, rodzinnego domu, krewnych, a przez to bardzo daleko, by prawdziwie w Niego uwierzyć.

Także między nami można spotkać nazareńczyków – fachowców od Jezusa. Eksperci, którzy doskonale przeniknęli Bożą mądrość, znają Boże plany, od ręki wystawiają recepty na duchowe problemy innych. Przecież siedzą w temacie już o tylu lat!

Obyśmy nigdy nie oswoili się z Tajemnicą, której na imię Jezus Chrystus. To pokusa, która może przyjść do tych, którzy są blisko. Strzeżmy naszej relacji z Panem, by bliskość nie przekształciła się w rutynę, a znajomość spraw Bożych w encyklopedyczną wiedzę. Bóg jest zawsze większy od tego, jak Go doświadczyliśmy i od tego, jak Go znamy.O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?” (Rz 11, 33-34).

Obym nigdy nie poznał Pana. I nigdy nie zatrzymał się w drodze, by odkrywać Go wciąż na nowo.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny dwumiesięcznika Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej “La Salette”

——————————-