Bliskość, która oddala Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bliskość, która oddala
5 lutego 2020

Bliskość, która oddala

Środa, IV Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

(Mk 6, 1-6)


Dzisiejsza Ewangelia jest pełna kontrastów. Z jednej strony słyszymy o niespotykanej mądrości i cudach, z drugiej – o niedowiarstwu, powątpiewaniu i lekceważeniu.

Henri Nouwen pisał kiedyś: „Jest bliskość, która oddala i odległość, która przybliża”. Mieszkańcy Nazaretu żyli chyba zbyt blisko Pana Jezusa. Zbyt blisko Jego codziennych spraw, rodzinnego domu, krewnych, a przez to bardzo daleko, by prawdziwie w Niego uwierzyć.

Także między nami można spotkać nazareńczyków – fachowców od Jezusa. Eksperci, którzy doskonale przeniknęli Bożą mądrość, znają Boże plany, od ręki wystawiają recepty na duchowe problemy innych. Przecież siedzą w temacie już o tylu lat!

Obyśmy nigdy nie oswoili się z Tajemnicą, której na imię Jezus Chrystus. To pokusa, która może przyjść do tych, którzy są blisko. Strzeżmy naszej relacji z Panem, by bliskość nie przekształciła się w rutynę, a znajomość spraw Bożych w encyklopedyczną wiedzę. Bóg jest zawsze większy od tego, jak Go doświadczyliśmy i od tego, jak Go znamy.O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?” (Rz 11, 33-34).

Obym nigdy nie poznał Pana. I nigdy nie zatrzymał się w drodze, by odkrywać Go wciąż na nowo.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku – Sobieszewie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "