Biada Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Biada
25 listopada 2021

Biada

Czwartek, XXXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

(Łk 21, 20-28)


Koniec świata, powtórne przyjście Chrystusa, sąd ostateczny. Można myśleć o tych wydarzeniach dwojako. Jezus przygotowuje nas do tych chwil, mówiąc: “Biada”. Zapowiada ucisk, konflikty i wstrząśnięcie moc niebieskich, które będą nawet zagrażały ziemi. Z drugiej strony, kilka zdań później usłyszymy: “Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Te same wydarzenia mogą przynieść strach i niepewność albo też stać się jaskółką nadziei, przynoszącą wieść o zbliżającym się odkupieniu.

Rozpad lub początek, spustoszenie lub odnowa, przerażenie lub radosne oczekiwanie – to, czym będzie dla nas powtórne przyjście Jezusa na ziemię zależy od naszej więzi z Nim. Jeśli Jezus będzie dla nas kimś bliskim, nie ma powodów do obaw. Będziemy raczej tymi, którzy nabiorą ducha i podniosą głowy – bo wiemy, że zbliża się szczęśliwa wieczność i panowanie najlepszego Króla.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny “La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-