Bez autoreklamy i bez PRu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bez autoreklamy i bez PRu
26 lutego 2020

Bez autoreklamy i bez PRu

Środa Popielcowa, VII Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

(Mt 6, 1-6. 16-18)


Środa Popielcowa jest dniem, w którym obowiązuje post ścisły. Dorośli powstrzymują się tego dnia od jedzenia mięsa i ograniczają się do trzech posiłków. Dwa z nich mają być lekkie a jeden do syta. Ale nie tylko o obowiązku poszczenia mówi nam ten dzień. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zalicza post do trzech „uczynków pobożnych” i przestrzega uczniów w jaki sposób nie mogą one być wykonywane.

Nie można dawać jałmużny, modlić się czy pościć – mówiąc dzisiejszym językiem – dla autoreklamy lub tak zwanego PRu. Myślę, że Jezusowi w tym napomnieniu nie chodzi tylko o to, byśmy w praktykowaniu naszej religijności byli powściągliwi i skromni. Bo siłą woli i mocnym postanowieniem nie osiągniemy autentycznej skromności. Można ją jedynie – mniej lub bardziej udanie – zagrać. To nie osiągnięcie skromności w praktykach religijnych jest celem dzisiejszej lekcji, której udziela nam Jezus.

Jałmużna, modlitwa i post wykonywane bez rozgłosu i bez afiszowania się tym – mają nas prowadzić do nawrócenia. Wchodząc na tę drogę mamy patrzeć na Ojca, który widzi w ukryciu. Jezu nie użył tu słów: Bóg, Stwórca czy Pan. On mówi o Ojcu (Abba – drogi ojcze, tatusiu). Jego spojrzenie na nas jest więc pełne ojcowskiej miłości. I o tym mamy pamiętać praktykując dobroczynność, chodząc do kościoła czy zachowując posty.

Ci, którzy mają skażony obraz ojca – bardzo często nie z własnej winy – mogą sobie go zastąpić obrazem innej osoby, która mnie bardzo kocha (mama, brat, siostra). Każdy człowiek pragnie miłości, ale najbardziej potrzebujemy miłości ojcowskiej – czego wielu sobie tego zupełnie nie uświadamia. Wszystko, co czynimy w naszym życiu religijnym – czynimy nie dla zdrowia, nie dla lepszego samopoczucia czy dla spokojnego sumienia lecz dla Tego, który jest w niebie.

Wykorzystajmy więc ten czas łaski, który daje nam Wielki Post do odnalezienia, pogłębienia, nawiązania zażyłości czy przyjaźni z Jezusem, który będąc jedno z Ojcem ukochał nas do szaleństwa Krzyża.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-