Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec
14 czerwca 2022

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec

Wtorek, XI Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

(Mt 5, 43-48)


Ślad Boga we mnie

Kiedy Bóg stwarzał świat widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy (KKK 341), natomiast człowiek jest szczytem dzieła stworzenia (KKK 343). Człowiek został stworzony, aby kochać Boga i w ten sposób oddawać Mu cześć. Miłość do Boga i trwanie w relacji z Nim ma się objawiać również w miłości do drugiego człowieka. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”.

Ślad Boga w innych

Jednak Jezus przypomina, że nie tylko „bliźni”, „przyjaciel”, człowiek bliski mojemu sercu jest stworzeniem Boga i nosi w sobie ślad Jego obecności. Również mój wróg, nieprzyjaciel, został stworzony i powołany do miłości. Uczeń Jezusa jest zatem powołany do przekraczania siebie, wychodzenia poza własne schematy myślowe i odkrywania śladów Boga również tam, gdzie najmniej by się tego spodziewał: w swoim wrogu. Taka postawa sprawi, że człowiek jeszcze bardziej upodobni się do swojego Stwórcy. Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego.

Być jak Ojciec

Bliższa relacja z Bogiem pomaga człowiekowi odkrywać własne ograniczenia, niegodność i słabość i w porównaniu ze Stwórcą. W im głębszą relację z Bogiem człowiek wchodzi tym bardziej staje w prawdzie o sobie i uświadamia sobie jaki jest grzeszny. Samo stanięcie w prawdzie nie jest jednak całkowitym wypełnieniem planu Stwórcy wobec człowieka. Bóg chce, aby człowiek upodabniał się do niego poprzez wewnętrzną przemianę. Dlatego Jezus usilnie zachęca uczniów: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To zaproszenie każdy chrześcijanin powinien odnieść do siebie. Jest ono nadal aktualne i takie pozostanie już zawsze.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-