Bądź przy Jezusie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Bądź przy Jezusie
24 stycznia 2020

Bądź przy Jezusie

Piątek, II Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

(Mk 3, 13-19)


W tym fragmencie Ewangelii, najczęściej skupiamy się na zadaniach Apostołów. Na tym, że mieli iść przed Jezusem i przygotować innych na spotkanie z Nim czy wyrzucać złe duchy. Słuchamy dwunastu imion i patrzymy na historię ich życia i powołania. Być może, szukamy jakiś podobieństw do nas, takich samych doświadczeń a nawet grzechów.

Jednak w pierwszym zdaniu, tej krótkiej perykopy, Ewangelista Marek wskazuje na to, co jest najważniejsze w byciu uczniem. To odpowiedź na wołanie Boga. Jezus ich przywołuje, a oni przychodzą. Po co przychodzą? Po co idą na górę za głosem Mistrza? Aby mu towarzyszyć, czyli być z Nim. Żyć z Nim. Wszystko inne, wynika z doświadczenia obecności Boga. Boga który woła człowieka.

Słuchaj jak dziś Jezus Cię woła po imieniu, z całą Twoją historią życia. On Cię woła po to, byś przy Nim był. A resztę będzie czyniła w Tobie Jego łaska.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-