Azyl dla przestępców Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Azyl dla przestępców
22 listopada 2019

Azyl dla przestępców

Piątek, XXXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

(Łk 19, 45-48)


Dlaczego Jezus zarzucił kupczącym, że robią ze świątyni „jaskinię zbójców”, a nie poprzestał na określeniu „targowisko”, jak w Ewangelii św. Jana [por. J 2, 16]?

Nie wykluczone, że w swoim surowym pouczeniu Jezus nawiązał do proroka Izajasza, który niegdyś gromił Izraela słowami: Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? [Iz 7, 11]

Cóż to takiego jest, jaskinia zbójców? To azyl dla przestępców! Miejsce, gdzie ludzie skonfliktowani z prawem mogą czuć się bezpieczni.

A kiedy ze świątyni czynimy jaskinię zbójców? Gdy mając na sumieniu grzech nieuczciwości, zawiści, nienawiści, obmowy, niewierności, obojętności, bez żalu, bez postanowienia poprawy, bez szukania sakramentu pokuty, bez zadośćuczynienia, ubieramy się odświętnie, przychodzimy na niedzielną Mszę św., siadamy z innymi do ławki, śpiewamy pieśni… Z zazdrością spoglądamy na innych zgromadzonych, ciesząc się w głębi duszy z ich niepowodzeń, życząc im źle, osądzając ich w sercu, ale to nam nie przeszkadza, aby głośno recytować modlitwy, przekazywać znak pokoju, a nawet przyjąć Komunię św.

Istotnie, jaskinia zbójców!

——————————-

ks. Dariusz Rozum MS – duszpasterz, rekolekcjonista, obecnie pracuje w Warszawie

——————————-