Apostołowie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Apostołowie
25 kwietnia 2022

Apostołowie

Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Święto św. Marka, ewangelisty

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(Mk 16, 15-20)


Jedenastu. To określenie grona Apostołów jest naznaczone raną zdrady. Do tej pory w Ewangelii była mowa o dwunastu uczniach. Po występku Judasza grono pozostaje niepełne, a Maciej zostanie wskazany przez Ducha Świętego już po wniebowstąpieniu Jezusa.

To bardzo symptomatyczne, że Zmartwychwstały wysyła na misję Jedenastu. Posyła Kościół zraniony, który doświadczył słabości, upadku, zaparcia się swojego Mistrza. To bardzo piękna scena zamykająca Ewangelię św. Marka – wskazuje na to, że ta niedoskonała wspólnota jest zdolna do dawania świadectwa, że także z nią Pan współdziała i potwierdza jej naukę znakami.
Może to nam podcinać skrzydła, kiedy słyszymy o niewierności członków Kościoła. Zadajemy sobie pytania: Czy nasze głoszenie może być autentyczne, kiedy występki niektórych przeczą nauce Jezusa? Czy ktoś może uwierzyć wspólnocie zranionej, po przejściach?

Nakaz misyjny skierowany jest już do Jedenastu. To cenna wskazówka: nie może nas zatrzymać to, że Kościół nosi ranę Judasza. Jezus pragnie się posłużyć niedoskonałą wspólnotą. A mocy Ewangelii nie przeciwstawi się nic, bo ona złożona jest w Nim, nie w nas.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny dwumiesięcznika Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej “La Salette”

——————————-