Ani jota, ani kreska Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ani jota, ani kreska
10 marca 2021

Ani jota, ani kreska

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(Mt 5, 17-19)


Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”.

Są ludzie, którzy próbują przeciwstawić Stary Testament – Nowemu, a nawet mówią o Bogu Starego i Bogu Nowego testamentu. Dzisiaj Ewangelia wyraźnie wskazuje nam, że Jezus uznaje Stary Testament. Wszystko co dobre i wartościowe potwierdza. Stoi na straży jedności woli i działania Boga w całej historii zbawienia.

To prawda, że Jezus był krytyczny wobec niektórych tradycji żydowskich. Wchodził nawet w ostre polemiki i spierał się z uczonymi w Prawie. Chodziło jednak o takie sytuacje, gdy nauczyciele Izraela zamienili przykazania Boże na swoje tradycje, albo uginali się zatwardziałości serc ludzkich.

Nie ma ani jednego przykładu, by Jezus odszedł od Prawa albo zaprzeczył Prorokom. To Jego Duch Święty przenika całą historię Jego Narodu. Dzisiaj to potwierdza w Ewangelii, którą czytamy: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”.

Duch Święty także dzisiaj nieustannie odnawia Kościół. On też prowadzi nas do wypełnienia Słowa Jezusa i do nauczania wraz z Nim, jak wypełniać wolę Ojca. “Kto je wypełnia i uczy wypełniać, będzie wielki w Królestwie Niebieskim”.

Jakich miejsca dotyka dzisiaj w moim sercu Pan?

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-