ALLELUJA! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   ALLELUJA!
21 kwietnia 2019

ALLELUJA!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawa Wielkanocna, Rok C, I

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(J 20, 1-9)


 

„Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem.
Jest taka ciemność, która już jest światłością.
Jest taka cisza, cisza w której słyszysz NIESŁYSZALNEGO.”
(ks. Aleksander Fedorowicz)

To okrzyk zwycięstwa, okrzyk radości, krzyk NOWEGO ŻYCIA! Możemy go powtarzać bez końca… Możemy śpiewać – jak Miriam i tańczyć – jak Dawid! Bo jest radość i wesele!

Serca wypełnione Dobrą Nowiną może obwieszczać: Pan Zmartwychwstał! Moja śmierć pokonana! Niebo otwarte! Oblubieniec wychodzi nam na spotkanie!

Jest „spotkanie”, jest „światłość”, jest cisza… słyszysz NIESŁYSZALNEGO? ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

W imieniu ekipy posługującej w „Centrum Pojednania – La Salette”, życzę wszystkim paschalnej wiary. Niech na każdego z nas, spłynie paschalny deszcz łaski, niech spłynie nadzieja i radość!

ks. Bohdan Dutko MS
Dyrektor Centrum Pojednania “La Salette”

 

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "