Adveniat Regnum Tuum Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Adveniat Regnum Tuum
4 grudnia 2021

Adveniat Regnum Tuum

Sobota, I Tydzień Adwentu, Rok C, II

Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

(Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)


Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje. Te słowa wypowiadamy codziennie podczas modlitwy Ojcze Nasz. Okres Adwentu uwidacznia nam je jeszcze bardziej, bo oczekujemy na Chrystusa w tajemnicy Jego narodzenia, ale i ostatecznego przyjścia na końcu czasów. A może to już ten czas? Coraz częściej słyszę, że to chyba już koniec, skoro tak wiele dzieje się na świecie. Tak wielu uważa, że to Królestwo zaraz nadejdzie…

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Jezus tymi słowami nie chce zastraszyć, wywołać w słuchaczu lęku przed nieuniknionym końcem. Te słowa to raczej zaproszenie do życiowej misji dla każdego wierzącego, którą jest głoszenie Jego Królestwa wyrażone poprzez miłosierdzie, pomoc, przebaczenie. „Litował się nad nimi…” – tak dokonuje się przyjście Królestwa.

Królestwo Twoje już jest blisko, dzięki tym, którzy są obrazem kochającego Boga w codzienności. Bóg daje nam czas miłosierdzia, aby dokonał się czas sprawiedliwości.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – Dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "