Aby wyzwolił nas Pan Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Aby wyzwolił nas Pan
4 października 2019

Aby wyzwolił nas Pan

Piątek, XXVI Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».

(Łk 10, 13-16)


Która niewola jest gorsza, bardziej niebezpieczna? Istnieje niewola fizyczna, ale istnieje niewola duchowa. Autor natchniony podaje nam pomoc, byśmy mieli rozeznania i dostrzegali prawdziwe zagrożenia, których źródłem jest serce pyszne i zatwardziałe.

Pozbierajmy z tekstu stwierdzenia dotyczące popadnięcia w niewolę duchową : “zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana; byliśmy niewierni wobec Pana; byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego; Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego”. Taka postawa arogancji wobec Boga i samowystarczalności przynosi swoje owoce, które sprawiają cierpienie grzesznikowi, które sam sobie zafundował : “Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana, Boga naszego“. Dlatego słusznie należy się “nam … zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym”.

Można przytoczyć powiedzenie: Pycha kroczy przed klęską! Ratunek dla grzeszników przygotował sam Bóg w swoim Synu. Miasta, nad którymi Pan Jezus wypowiada pełne bólu “biada” nie chciały ruszyć w drogę poznania Boga. Powtarzają one grzech pychy, samowystarczalności. Wydaje się, że są zadufane we własną wielkość, wyjątkowość i sprawiedliwość. Częstą obecność Jezusa, nauczyciela traktują jako własne dowartościowanie, a nie jako przejaw Bożego miłosierdzia, który wzywa ich do nawrócenia, do drogi wary za nauczycielem z Nazaretu – Mesjaszem. Św. Franciszek z Asyżu jest wzorem, ale i wsparciem, by nam wypraszać serce pokorne, otwarte na przyjmowanie przychodzącego Boga.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-