ABBA, TATUSIU Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   ABBA, TATUSIU
9 czerwca 2019

ABBA, TATUSIU

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, X Tydzień Zwykły, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

(J 14, 15-16. 23b-26)


Na początku tego rozważania chciałbym podziękować Panu Bogu za powołanie do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów i do kapłaństwa, ponieważ dzisiaj mija 18 lat od dnia święceń (taka osobliwa pełnoletniość).

Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem całego Misterium Paschalnego, bez którego brakowałoby jakby pieczęci na liście, który został do nas wysłany czy uwierzytelniony. Bez Niego ofiara Jezusa Chrystusa byłaby nieskuteczna (sic!).

Duch Święty obecny jest na wiele sposobów w Kościele. Czytania z ostatnich tygodni przybliżały nam Osobę Ducha Świętego w Jego działaniu, funkcji. Nazwany Parakletem (szczególnym Obrońcą, który gdy staje przy oskarżonym sprawia, że oskarżony nie może być skazany), Tym, który wszystko przypomina, co Jezus powiedział (rozumienie Słowa Bożego), Duchem Prawdy, który doprowadza nas do całej Prawdy – do Jezusa Chrystusa. Istnieje cała masa określeń i funkcji Ducha Świętego w Sekwencji do Ducha Świętego.

Chciałem zwrócić uwagę na jedną funkcję, która pada w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, a mianowicie tę, że dzięki Duchowi Świętemu możemy wołać do Boga „Abba, Ojcze!” Sam Duch Święty wspiera naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Dzisiaj mamy do czynienia – i to nie jest żadne wielkie odkrycie – z kryzysem ojcostwa. Różne są tego przyczyny: nałogi, emigracja zarobkowa, praca, która skutkuje nieobecnością ojca w domu, zrzucaniem odpowiedzialności za wychowanie na matkę. Wiemy, że ojciec ziemski jest figurą Boga. Bardzo łatwo obraz ojca ziemskiego nakłada się na obraz Boga i w sposób samorzutny zniekształca ten obraz. Gdy odczytałem fragment Listu do Rzymian w ramach wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji od razu skojarzyłem ten fragment z tym, czego człowiek bardzo często doświadcza w swoim życiu w relacji do swego ojca. Dlatego Słowo Boże jest lekarstwem na nasze choroby, deficyty, braki, które pojawiają się w naszych relacjach.

Bóg wie, że często doświadczenie ojca ziemskiego jest zranione, skażone ludzką słabością. Potrzebujemy Słowa Bożego „nasączonego” Duchem Świętym, który nas przekona, że Bóg Ojciec to nie ziemski ojciec, który uzdrowi nasze wewnętrzne oczy, pozwoli nas samych zobaczyć siebie jako synów, dziedziców Boga Ojca w Jezusie Chrystusie, który ośmieli nas nazywać Boga Abba, Tatusiu. Tylko On może to sprawić, Duch Święty.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "